Varhennettuun kieltenopetukseen liittyvää opetusmateriaalia tarjolla verkossa

Kielikampuksen Peda.net-sivuilta löytyy nyt hyödyllistä opetusmateriaalia kahdesta Kielikampuksen järjestämästä täydennyskoulutuksesta.

Kieliä kaikille! (2019–2020) koulutus oli suunnattu opettajille, jotka toteuttavat varhennettua kieltenopetusta. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä olivat mm. kielen oppiminen, toiminnallisuus, arviointi, kielisalkku ja opetuksen eriyttäminen varhennetussa kieltenopetuksessa.

peda net materiaalit 01

 

Varhaista kielenoppimista kaikkialla (2017–2018) oli myöskin kielenoppimisen varhentamiseen keskittyvä täydennyskoulutus opettajille. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota opettajille työkaluja kasvattaa kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita. Käytännön työtapojen lisäksi koulutus tarjosi tietoa uusista kielikäsityksistä, monikielisyydestä, monimediaisista ympäristöistä, sekä kielitietoisesta, tutkivasta oppimisesta.

peda net materiaalit 02

Molemmat täydennyskoulutukset olivat Opetushallituksen rahoittamia.