AFinLA 50 vuotta - tutustu soveltavan kielitieteen yhdistyksen historiaan

afinla historiaesittely kuva 01.jpg

Osana Soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposiumia käytiin lävitse myös yhdistyksen historiaa vuodesta 1970 eteenpäin. Tämä esittely on nyt luettavissa Kielikampuksen sivuilla.

Tutustu esittelyyn: