KieliPeda 2013 -konferenssi

KieliPeda 2013 järjestettiin 16. ja 17. toukokuuta 2013 ja se oli yksi suomenkielisen opettajankoulutuksen 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumista. Konferenssissa pohdittiin ajankohtaisia kielten opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyviä aiheita: tutkimustuloksia, kehittämishankkeita, haasteita, ongelmia ja hyviksi havaittuja käytäntöjä. Konferenssiteema Merkitys ja merkityksellistäminen kielenopetuksessa viittasi siihen, että kieltä opitaan kaikkialla – niin koulussa kuin koulun ulkopuolella. Teemalla haluttiin häivyttää rajat äidinkielen ja vieraiden kielten pedagogiikassa ja korostaa oppimisen vuorovaikutuksellista ja viestinnällistä luonnetta.

Konferenssin pääpuhujat olivat professori, emeritus Pauli Kaikkonen Tampereen yliopistosta ja Dr Terry Lamb Sheffieldin yliopistosta. Ohjelmaan kuului myös esitelmiä, työpajoja ja paneeli Kielenoppimisen merkitystä etsimässä.

kpeda3-120x120