Language and Super-diversity -konferenssi

Jyväskylän yliopistossa järjestettiin 5. 7. kesäkuuta 2013 ensimmäinen kielen ja superdiversiteetin tutkimuksen kansainvälinen konferenssi, jonka järjestäjinä olivat Jyväskylän yliopiston kielten laitos, soveltavan kielentutkimuksen keskus ja International Consortium for the Study of Language and Superdiversity (InCoLaS). Konferenssin tavoitteena oli koota yhteen alan tutkijoita kielellisen diversiteetin uusimpien tutkimustulosten sekä teoreettisen keskustelun pariin.

Superdiversiteetti tarkoittaa sitä, miten aikamme kiihtyneet globalisaatioprosessit – muuttoliikkeet, ylirajaisen kulttuurisen toiminnan lisääntyminen sekä viestintäteknologian nopea kehitys – ovat muuttaneet radikaalisti yhteiskuntien ja yhteisöjen sosiaalista, kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta (Vertovec 2007). Monikielisyys ja kielen vaihtelu ovat superdiversiteetin ajassa arkipäivää; samalla ne ovat saaneet uusia muotoja, joiden tutkimukseen ja ymmärtämiseen tarvitaan uudenlaisia työvälineitä ja käsitteitä.

Konferenssiin kokoontui noin 250 tutkijaa ympäri maailmaa sosiolingvistiikan, kieliantropologian ja soveltavan kielentutkimuksen aloilta. Konferenssin paneelikeskusteluissa ja työryhmissä esiteltiin alan uusinta teoriaa ja raportoitiin tutkimuksista, joiden kohteena ovat yhteiskuntien muuttuvat kielitilanteet ja kieli-ideologiat, monikieliset urbaanit yhteisöt, maahanmuuttajien monikielisyys, kielellis-kulttuurinen tyylittely sekä ylirajaisten virtuaaliyhteisöjen kielellinen monimuotoisuus.

Pääpuhujina konferenssissa olivat alan huippututkijat:

  • David Parkin      (University of Oxford)
  • Christopher Stroud      (University of Western Cape)
  • Sirpa Leppänen (Jyväskylän yliopisto)
  • Michael Silverstein      (University of Chicago)

Viikko huipentui paneelikeskusteluun, johon on kutsuttu tieteenalan keskeisiä tutkijoita:

  • Karel Arnaut      (Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer      Gesellschaften, Göttingen),
  • Jan Blommaert (Tilburg University)
  • Martha Karrebæk (Københavns Universitet)
  • Robert Moore (Penn      Graduate School of Education)
  • Janus Spindler Møller      (Københavns Universitet)
  • Ben Rampton      (King’s College London)

Kaikki neljä plenaariluentoa ja viimeisen päivän Round-table keskustelu ovat nähtävissä Moniviestimen sivuilla. Polkuavain on: diversity06.