Kielikampusseminaari 2014: Tieteestä totuudeksi? Näkökulmia tutkimuksen yleistajuistamiseen

Vuoden 2014 kielikampusseminaari ”Tieteestä totuudeksi? Näkökulmia tutkimuksen yleistajuistamiseen” pidettiin 7.5.2014 klo 12–16.15 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen auditoriossa 3.  Kaikkia tieteenaloja koskevassa tieteen yleistajuistamisen teemapäivässä kuultiin puheenvuoroja ja tutustuttiin tapausesimerkkeihin. Seminaari huipentui interaktiiviseen paneelikeskusteluun.

Seminaarin puhujiksi oli kutsuttu Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johtaja Pirjo Hiidenmaa. Käytännön esimerkin antoi tiede-taideprojekti Checkpoint Leonardo, jota esittelivät lehtorit Anssi Lindell ja Antti Lokka Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta. Panelisteina toimivat kansanedustaja Eila Tiainen, sanomalehti Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki, Tiede-lehden päätoimittaja Jukka Ruukki, Selkokeskuksen johtaja Leealaura Leskelä ja fysiikan professori Jukka Maalampi.

KOOSTE SEMINAARISTA

SEMINAARIN VIDEOTALLENTEET:

Osa 1: Seminaarin avaus (järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Sabine Ylönen) ja rehtori Matti Mannisen puhe: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus yliopiston tehtävänä

Osa 2: Pirjo Hiidenmaa: Tiede kuuluu kaikille

Osa 3: Keskustelua Pirjo Hiidenmaan luennosta

Osa 4: Käytännön esimerkki: Checkpoint Leonardo

Osa 5: Paneelikeskustelu

Osa 6: Loppupuhekuoro

Seminaarin vastaanotto oli erittäin positiivinen. Yleisöä oli saapunut paikalle laajasti koko yliopistosta, yhteensä noin 130. Järjestelytoimikunnan saaman palautteen mukaan seminaaria aihetta pidettiin mielenkiintoisena ja ajankohtaisena, ja puhujavalintoja onnistuneina. Seminaari oli myös kiitettävästi esillä mediassa:

Yliopistoissa tuotettu tieto kuuluu kaikille (Sabine Ylönen & Päivi Torvelainen, KSML 13.1.2014)

Kielikampusseminaari toukokuussa: Tieteen popularisointi puhuttelee järkeä ja tunteita (Merja Kauppinen, Kristiina Skinnari & Sabine Ylönen, Tiedonjyvä -verkkolehti)

Totta ainakin toistaiseksi (Anita Kärki, KSML 20.5.2014)

Tiede on totta – toistaiseksi? (Taina Saarinen, Tiedepolitiikka 2/2014)

Yliopistot tarvitsevat suunnitelman tieteen popularisointiin (Mari Heikkilä, Acatiimi 5/2014)

Valkokangas-UUSI-120x120Äänestys-UUSI-120x120Sabine-UUSI-120x120Sabine-puhuu-UUSI-120x120Rehtori-UUSI-120x120Merja-ja-Juho-UUSI-120x120Hiidenmaa-ja-Sabine-UUSI-120x120Checkpoint-Leonardo-UUSI-120x120Hiidenmaa-120x120Ruukki-Kärki-Tiainen-120x120Rehtori-120x120Paneelia-120x120Paneeli-120x120Maalampi-ja-Leskelä-120x120Kirjanäyttely-120x120Kahvilta-120x120Puhekuoro-120x120