Kieli keskellä kaikkea -kielikampusseminaari

Kielikampus järjesti 9. helmikuuta 2011 Kieli keskellä kaikkea –seminaarin. Seminaarin teemoina olivat kielikoulutuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutus, kielitaito, kielenoppiminen ja kielitaidon arviointi, arjen ja työelämän diskurssit sekä monikielinen ja monimediainen yhteiskunta.
Kielikampuksen avausseminaarissa kuultiin päättäjien, opettajien ja tutkijoiden puheenvuoroja kielikoulutuksesta. Tilaisuuden avasi Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen. Opetusministeri Henna Virkkunen korosti puheenvuorossaan kansallisen kielistrategian tarpeellisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja Anita Lehikoinen puolestaan nosti esiin kieliä koskevan keskustelun ja tutkimuksen tärkeyden ja niiden huomioimisen päätöksenteossa.

Tapahtuman esitelmät voi katsoa Moniviestimestä