ARVOn mekin ansaitsemme! – kieltenopettajat ympäri Suomen arvioinnin äärellä

Opetushallitus myönsi viime vuonna Kielikampukselle rahoitusta arviointiin liittyvään täydennyskoulutukseen. Rahoituksen siivin tänä vuonna toteutetaan ARVO eli Kieltenopettajien arviointiosaamisen päivittäminen -täydennyskoulutus.

Arviointia käsittelevälle täydennyskoulutukselle on kysyntää

Idea arviointikoulutuksesta lähti liikkeelle opetussuunnitelmien päivityksestä. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) arviointilukua päivitettiin vuoden 2020 lopulla, ja samalla saatiin päättöarvioinnin kriteerit nyt kaikkiaan arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Lisäksi lukion uudet opetussuunnitelman perusteet (2019) korostavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoin arvioinnin kahtalaista, formatiivista ja summatiivista, tehtävää. Näiden muutosten ja tarkennusten myötä koettiin, että arviointikoulutukselle on tarvetta.

Hanke- ja kouluttajaryhmä muovautui niin Solkin, KiVi-laitoksen, OKL:n kuin Norssin arvioinnin asiantuntijoista. Mukaan saatiin myös vahvistusta Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista.

ARVOa mainostettiin sähköpostilistoilla, kieltenopettajien some-ryhmissä sekä Opettaja-lehdessä. Jo ensimmäinen mainostuspäivä osoitti, että arviointikoulutukselle on kysyntää: kolmasosa koulutuksen 200 paikasta täyttyi ensimmäisen parin vuorokauden aikana.

Auditoriosta verkkoon

Kuten muutkin tapahtumat näinä aikoina, myös ARVO jouduttiin ainakin kevään osalta siirtämään verkkovälitteiseksi. Yhtäältä verkkovälitteisyys on hyvä asia: nyt koulutukseen pääsi osallistumaan ihan mistä päin Suomea tahansa. Keväällä järjestettävässä koulutuksessa on osallistujia lähes jokaisesta maakunnasta.

Toisaalta, vaikka Zoom- ja Teams-palaverit ovat jo kaikille tulleet tutuiksi, 200 osallistujan seminaari, johon oli suunniteltu vuorovaikutuksellista ohjelmaa, ei tuntunutkaan niin yksinkertaiselta toteuttaa virtuaalisena. Päätimme kuitenkin pitää koulutuksen niin vuorovaikutuksellisena kuin mahdollista. Onneksi Zoom-sovellus taipuu mukavasti pienryhmäkeskusteluihin ja osallistujien osallistamiseen – toki meidän järjestäjien ajatuksissa oli myös se, kuinka moni asia voi isossa verkkotapahtumassa mennä pieleen.

Formatiivisen arvioinnin koulutuspäivä avasi ARVOn

Formatiivisen arvioinnin koulutuspäivä aloitti ARVO-koulutuskokonaisuuden perjantaina 29.1.2021. Professori Ari Huhdan koulutuspäivän avaussanojen jälkeen Pirjo Pollari norssilta puhui formatiivisesta arvioinnista ja sen tarkoituksesta, oppimisen edistämisestä. Pollari antoi myös useita käytännön vinkkejä ja esimerkkejä, jotka soveltuvat eri asteiden ja eri kielten opetukseen. Opettajat pääsivät myös oppijan asemaan kokeillessaan paria formatiivisen arvioinnin keinoa break-out roomeissa.

ARVO-koulutus arvioinnin sykli

Seuraavana Ari Huhta käsitteli laadukkaan ja hyödyllisen arvioinnin edellytyksiä. Esitys rakentui arviointisyklille, jonka lähtökohta on oppimistavoitteiden ja –tarpeiden määrittely. Arvioinnin onnistumista auttaa arviointisuunnitelman laatiminen; mitä järjestelmällisemmin suunnittelee, mikä, kuka, miten, milloin arvioi, millaista palautetta annetaan, ja mitä arvioinnista seuraa, sitä parempi, mutta karkeakin suunnitelma on parempi kuin ei mitään. Huhta otti esille myös ne haasteet, joita hyvin erilaiset ja eritasoiset oppimisen/opetuksen tavoitteet aiheuttavat arvioinnille.

Dmitri Leontjev toi osuudessaan esiin erilaisen näkökulman arviointiin, opettamiseen ja oppimiseen. Hän lähestyi oppimista ja kehittymistä sosiokulttuurisesta näkökulmasta ja puhui siitä, miten sekä opettaminen että arviointi ovat osa samaa aktiviteettia, dynaamista arviointia. Leontjev antoi esimerkkejä, millaista tietoa dynaamisen arvioinnin avulla opettajat voivat saada oppijoista ja miten dynaamista arviointia voi toteuttaa luokkahuoneessa. Päivän päätteeksi osallistujat vielä pohtivat arviointia eri näkökulmista ja jakoivat hyviä vinkkejä toisilleen pienryhmissä.

ARVO-koulutus zone of proximal development

Kouluttajat saivat osuuksistaan kiitosta Zoomin chatin kautta. Onneksemme Zoom toimi kuten piti, ja pieniä teknologisia haasteita lukuun ottamatta päivä onnistui hyvin. Samalla opimme Zoom-webinaarin toteuttamisesta paljon, joten pystymme tekemään tulevista koulutuspäivistä entistä sujuvampia.

Lisää on tulossa!

ARVO on päässyt vasta alkuun, sillä keväällä on tulossa vielä kaksi koulutuspäivää, joiden teemoina ovat summatiivinen arviointi (19.3.) ja suullisen kielitaidon arviointi (17.4.).

Koko koulutuspaketti järjestetään uudestaan ensi syksynä. Tässä vaiheessa olemme toiveikkaita, että syksyinen koulutuskokonaisuus voidaan järjestää Helsingissä kasvokkain osallistujien kanssa. Asia varmistuu kuitenkin vasta kesän kieppeillä.

ARVO-tiimi

Ari Huhta, professori Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa
Maarit Ilola, lehtori Jyväskylän normaalikoulussa
Maria Kautonen, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa
Laura Lahti, yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa
Dmitri Leontjev, tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.
Pirjo Pollari, lehtori Jyväskylän normaalikoulussa
Olli-Pekka Salo, lehtori Jyväskylän normaalikoulussa
Laura-Maija Suur-Askola, projektitutkija Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa
Mirja Tarnanen, professori Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa.
Elina Tergujeff, tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella

Etsitkö kouluttajaa? Kielikampus voi räätälöidä koulutusta esimerkiksi VESO-päiviin tai pidempikestoisiin kehittämisprojekteihin. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tilata kouluttajan järjestämääsi tilaisuuteen tai kokonaisen koulutuskokonaisuuden esimerkiksi koulusi opettajille.

Kansikuva: Ben Mullins / Unsplash
Kuvat koulutusmateriaalista: ARVO-koulutus