Varhaista kielenoppimista kaikkialla!

Jyväskylän yliopiston Kielikampus aloittaa syksyllä 2017 Varhaista kielenoppimista kaikkialla – miksi ja miten -täydennyskoulutuksen opettajille. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle 67 000 euron rahoituksen. Rahoitus on osa valtion kärkihanketta, joka tukee kielenoppimisen varhentamista. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Kielikampuksen toimijoista mukana ovat kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kieliaineet, kielikeskus, soveltavan kielentutkimuksen keskus (Kieliverkosto) ja opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikka. Kouluttajat tulevat Kielikampukselta ja koulutus jalkautuu Jyväskylän lisäksi ympäri Suomen kuudelle paikkakunnalle.

Koulutus jatkaa Kielikampuksen työtä uudenlaisten kielikäsitysten ja kielenoppimisen ajatusten parissa. Kielet eivät ole omissa lokeroissaan vaan kielet ja kielelliset ilmiöt ovat rinnakkaisia ja lomittaisia, ja monikielisyys on kaikkien meidän arkipäiväämme. Kieli ja sen oppiminen eivät ole kirjassa, vaan ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa ja kielen käytössä.

Kielenoppimisen varhentamista tukemalla kasvatetaan kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita, ja Kielikampuksen uusi täydennyskoulutus tuo tähän vaativaan tehtävään opettajille eväitä.


Lisätietoja:

Dosentti Katja Mäntylä
040 805 3214
katja.mantyla@jyu.fi

Yliopistonopettaja Jaana Toomar
040 805 3229
jaana.toomar@jyu.fi

Professori Hannele Dufva
040 805 3181
hannele.t.m.dufva@jyu.fi