Kielenkiintoista: Keskisuomalaisen uudella palstalla Kielikampuksen asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin

Kielikampus on aloittanut yhteistyön sanomalehti Keskisuomalaisen kanssa. Kielikampuksen tutkijat ja opettajat vastaavat Kielenkiintoista-palstalla lukijoiden kysymyksiin. Kysymysten aihepiiri on Kielikampuksen tutkimuksen ja opetuksen painoalueiden mukaisesti varsin moniulotteinen, ne voivat liittyä kieleen, kielenkäyttöön, kielenoppimiseen, kielenopetukseen, kielipolitiikkaan, monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen. Kielenkiintoista-palsta ilmestyy 1-2 kertaa kuussa Keskisuomalaisen Kotimaan osiossa. Kielikampuksen toiminnan yhtenä tarkoituksena on avata yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle ja tarjota kieltä ja viestintää koskevaa tietoa myös ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Keskisuomalaisen juttu Kielikampuksesta ja uudesta palstasta on luettavissa täältä

Kielenkiintoista 27.2.2012

Kielenkiintoista 14.3.2012

Kielenkiintoista 7.5.2012

Kielenkiintoista 18.06.2012

Kielenkiintoista 8.10.2012

Kielenkiintoista 21.12.2012

Kielenkiintoista 26.3.2013

Kielenkiintoista 2.5.2013

Kielenkiintoista 11.5.2013

Uutinen Kielenkiintoista-palstasta yliopiston Tiedonjyvä-verkkolehdessä