Moninaisuus -luentosarja

Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -osaamiskeskus yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) kanssa järjesti luentosarjan moninaisuus-teemasta Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Vuoden 2011 seminaarisarjassa moninaisuutta tarkasteltiin kielen, kulttuurin, oppimisen ja koulutuksen näkökulmista. Seminaarisarjan moninaisia olivat eri-ikäiset, eri asemassa olevat, erilaisen sosiaalisen taustan omaavat ja eri kulttuureja edustavat ihmiset. Kolmesta osasta koostuva luentosarja tarjosi välineet ymmärtää moninaisuutta yksilön ja yhteisön resurssina, yhteiskuntaan ja yksilöihin liittyvinä kielen, kielenkäytön ja kielenoppimisen kysymyksinä sekä oppimiseen ja koulutukseen liittyvinä suhteina.