Kielikampusseminaari: Suuri oppimateriaalikeskustelu

Oppimateriaalit määrittelevät merkittävästi opetuksen etenemisen jokaisella kouluasteella. Opetusalalla on yhä enemmän keskusteltu siitä, kehittyvätkö oppimateriaalit riittävästi, vastaavatko ne tämän päivän tarpeita ja mikä on oppimateriaalien rooli koulun opetuskulttuurin kehittämisessä.

Kielikampuksen järjestämän seminaarin tarkoituksena oli tuoda saman pöydän ääreen oppimateriaalien kehittämiseen osallistuneita eri tahoja ja hakea uudenlaisia yhteistyön malleja ja toimintamuotoja heidän vuoropuhelunsa lisäämiseen. Tilaisuudessa käsiteltiin perus- ja toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten oppimateriaalien tilannetta. Mukana oli opettajia, opiskelijoita ja oppikirjantekijöitä sekä kustantajien ja Opetushallituksen edustajia. Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua seminaarin kulkuun mm. interaktiivista äänestyslaitetta käyttämällä.

Seminaarin tulosten koonti

Tapahtuman ohjelma

Keskisuomalaisen juttu oppimateriaalikeskustelusta

Juttu oppimateriaalikeskustelusta Tempus-lehdessä

Oppimateriaalikeskustelun tallenteet