Mikä on Kielikampus?

Kieli itsessään on monitahoinen ilmiö, johon modernin yhteiskunnan murrokset vaikuttavat.

Kieli, kielenkäyttö, kielenoppiminen ja asennoituminen kieliin muuttuvat maailman muuttuessa ympärillämme.

Kielikampus on Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksenkieli- ja viestintätieteiden laitoksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksenopettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikan ja normaalikoulun yhteishanke. Yhdessä muodostamme kansallisesti ja kansainvälisesti ainutkertaisen, kielen ja kielenkäytön tutkimusta, kielenopetusta, kielikoulutusta ja kielikoulutuspolitiikkaa kehittävän ja uudistavan moninäkökulmaisen osaamiskeskittymän, Kielikampuksen.

Me kielikampuslaiset tutkimme kieltä ja sen käyttöä eri konteksteissaan monikielisessä yhteiskunnassa. Tutkimusta luonnehtii soveltava ote. Kielikampuksella kehitetään tutkimusperustaista kielikoulutusta, joka rakentuu nykyaikaiselle näkemykselle kielitaidosta, kieliasiantuntijuudesta ja kulttuurisesta kompetenssista.

Kielikampus järjestää vuosittain erilaisia "kielenkiintoisia" tapahtumia. Kielikampuksen toiminta-osiosta näet millaisia tapahtumia Kielikampus on aiemmin järjestänyt, Tapahtumia-osiossa on esillä tapahtumista ajankohtaisimmat. Kurkistamalla blogiin pääset lukemaan kielikampuslaisten kirjoituksia ja Yhteystiedot-osiosta saat tietoa Kielikampuksen muodostavista yksiköistä.