Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu

Kielikampus järjesti soveltavan kielentutkimuksen kansainvälisen konferenssin Insights into applied linguistics: languaging, agency, and ecologies. Jo perinteeksi muodostunut kesätapahtuma järjestettiin nyt 30. kertaa ja se kokosi paikalle n. 150 osanottajaa.

Tämänvuotinen tapahtuma pohti soveltavan kielentutkimuksen uusia haasteita. Kutsuttuina puhujina olivat Yrjö Engeström, Annalisa Sannino, Alastair Pennycook, Claire Kramsch, Timo Järvilehto, Stephen Cowley, Steven L. Thorne ja Leo van Lier, jotka lähestyivät kieltä uusista, monitieteisistä ja innovatiivisista näkökulmista. Kansainvälisten huippuasiantuntijoiden puheenvuoroissa kieli nähtiin ihmisten käytettävissä olevina, jatkuvasti kehittyvinä ja muuttuvina käytänteinä – ja kielen käyttö ja oppiminen puolestaan yhteistoimintana ja kielellisten resurssien jakamisena. Konferenssin esitelmissä ja paneelikeskusteluissa otettiin myös kantaa siihen, miten kielentutkimuksen murros ja sen peruskäsitteiden uudelleen määrittely näkyvät erilaisissa käytännön yhteyksissä – esimerkiksi kieltenopetuksessa.

Plenary abstracts 2012

Abstractbook 2012