Keskustelutilaisuus: Tieteen kieli verkostoissa ja julkaisuissa

Yliopiston henkilökunnalle ja kaikkien alojen opiskelijoille suunnattuun poikkitieteelliseen paneelikeskusteluun on osallistunut kielten laitoksen vieraileva professori Sue Wright. Wright on Portsmouthin yliopiston emeritusprofessori, joka on kirjoittanut laajasti kielipolitiikasta ja kielisuunnittelusta Euroopassa. Keskustelua on vetänyt tutkijatohtori Taina Saarinen (Solki).

Paneelikeskustelu 1: Tiedeyhteisön lingua francat, muutoksen aika?
Professori Sue Wright, Portsmouthin yliopisto, Englanti
Professori Sirpa Leppänen, Kielten laitos, JY
Yliopistonopettaja Adrienn Károly, Yliopiston kielikeskus, JY
Professori Jari Veijalainen, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, JY

Paneelikeskustelu 2: Julkaiseminen – kielikysymys?
Professori Sue Wright, Portsmouthin yliopisto, Englanti
Professori, vararehtori Kaisa Miettinen, JY
Yliopistonlehtori Leena Lindström, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, JY
Professori Sari Pöyhönen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY
Akatemiatutkija Miira Tuominen, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, JY

Tieteen kieli verkostoissa ja julkaisuissa
Valmistelutoimikunnan tapaamista edeltävänä aamuna saimme sähköpostin, jossa CIMO pyytää hakemuksia HEI ICI projekteiksi. Hakemukset tulee kirjoittaa englanniksi. Tässä taas esimerkki niistä lukemattomista tavoista, joilla tieteen lingua francan käyttöä edistetään ylhäältä päin.

Tilanteet kuitenkin muuttuvat alati. Keskustelutilaisuudessa asiantuntijat useista Jyväskylän yliopiston tiedekunnista pohtivat kieliasioita. Miltä nykypäivän ylikansalliset verkostot näyttävät? Mitä kieliä niissä käytetään? Entä mihin suuntaan nämä kielet kehittyvät?

Julkaiseminen on tieteenteon peruskysymyksiä. Missä tutkijoiden pitäisi julkaista? Millä kielellä pitäisi julkaista? Viime aikoina julkaisujen ranking-järjestelmiä on kehitelty (esim. Julkaisufoorumi tai Euroopan tiedesäätiö). Jo nyt monet maat rahoittavat yliopistojaan johtavissa aikakausijulkaisuissa ilmestyneiden artikkelien määrän perusteella. Englanninkieliset sarjat ovat aina listojen kärjessä. Tämä asettaa jyväskyläläiset tutkijat valinnan eteen, pitäisikö heidän julkaista kotimaiselle lukijakunnalle suomeksi ja ruotsiksi tai ”kansainvälisesti” englanniksi? Entä ne, jotka haluavat pitää yhteyttä venäjän-, saksan- tai ranskankielisten kanssa?

Ohjelma
klo 10.00-10.50
Paneelikeskustelu 1: Tiedeyhteisön lingua francat, muutoksen aika?
klo 10.50-11.10
Kahvitauko
klo 11.10-12.00
Paneelikeskustelu 2: Julkaiseminen – kielikysymys?