Kirjoittamisen mahdollisuudet -seminaari

Mikael Agricolan ja suomen kielen päivänä järjestettiin kaikille avoin seminaari, jossa heräteltiin ajatuksia kirjoittamisen opetuksen nykytilasta ja mahdollisuuksista. Seminaarin tarkoituksena oli erityisesti akateemiseen kirjoittamisen ja kielten opetukseen liittyvien ajattelumallien tuulettaminen sekä huomion kiinnittäminen siihen, mikä on kielen ja kirjoittamisen merkitys yliopistotyössä. Seminaarissa kuultiin erilaisia näkökulmia edustavien asiantuntijoiden puheenvuoroja siitä, mitä kirjoittaminen heille merkitsee ja miten sen opetusta voisi kehittää. Seminaarin jälkeen työskentely jatkui työpajoissa, joissa uudenlaisia lähestymistapoja kirjoittamiseen oli mahdollista päästä harjoittelemaan käytännössä. Seminaarin järjestämisestä vastasi kielikeskus. Kuvaaja: Weldon Green.

The-beginning-of-the-story-120x120We-had-some-speakers-who-were-not-on-the-program-120x120What-is-your-prefered-method-120x120The-workshop-gets-underway-120x120