Kielikampuksen vuoden 2023 kunniakirja Kristiina Skinnarille

Kristiina Skinnari sai Kielikampuksen hyväksi tekemästään työstään vuosittain myönnettävän kunniakirjan. Skinnari on ollut keskeinen toimija Kielikampuksen toiminnassa siitä saakka, kun hän siirtyi yliopistoon väitöskirjatutkijaksi.

Skinnari on ollut sillanrakentaja koulun ja yliopiston välissä, osallistunut lukuisiin kieli- ja viestintäprojekteihin (RECLAS, Kimo, Equity Team, FORTHEM) sekä kehittämishankkeisiin (opetussuunnitelman uudistamistyö, strategiatyö).

Tunnustus annetaan kielenopetuksen, kielentutkimuksen ja niistä viestimiseen liittyvän yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämisestä yli laitos- ja tiedekuntarajojen.

Kristiina Skinnari työskentelee tiiviisti tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa, ja hänellä on ainutlaatuinen kyky yhdistää nämä eri ryhmät. – Hänessä kiteytyy Kielikampuksen henki, kunniakirjan myöntöperusteissa todetaan.

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Kristiina Skinnari, kristiina.skinnari@jyu.fi

Kielikampuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Sabine Ylönen, sabine.ylonen@jyu.fi