Variantti-kollokvio 16.2.2024: Filologian jäljillä

Tekstuaalitieteiden ja tieteellisen editoinnin alan monitieteinen tutkijaverkosto Variantti järjestää XV vuosikollokvionsa Jyväskylän yliopistossa, Musica (M), Boombox, perjantaina 16.2.2024 teemalla Filologian jäljillä. Kollokvio on avoin kaikille kiinnostuneille. Kollokvion organisoijana toimii SKS:n Variantti-verkosto sekä apuvoimat Jyväskylän ja Turun yliopistoista

Variantti-kollokvio 2024: Filologian jäljillä

Esitelmäkutsun määräpäivä 24.1.2024

Tekstuaalitieteiden ja tieteellisen editoinnin alan monitieteinen tutkijaverkosto Variantti järjestää XV vuosikollokvionsa Jyväskylän yliopistossa, Musica (M), Boombox, perjantaina 16.2.2024 teemalla Filologian jäljillä. Kollokvio on avoin kaikille kiinnostuneille. Tapahtuman tietoja ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla: https://www.finlit.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/variantti/

Esitelmien pitäminen edellyttää lähiosallistumista kollokvioon.

Tämänvuotinen Variantti-kollokvio kokoaa tutkijoita keskustelemaan filologiatieteiden vanhoista, uusista ja tulevista tutkimuskysymyksistä. Tapahtumassa pyritään hahmottamaan filologian roolia eri tieteenaloja yhdistävänä tekijänä ja monien humanististen tieteiden historiallisena lähtökohtana. Miltä filologian historia näyttää 2000-luvulla? Mitä kuuluu klassilliselle filologialle, uusfilologialle tai pohjoismaiselle editiofilologialle tänään? Millaisiksi filologiat kehittyvät digitaalisten ihmistieteiden aikakaudella?

Tarjoa esitelmää kollokvioon

Kollokvioon tarjottavat esitelmät voivat käsitellä erilaisia filologisia tutkimuskysymyksiä ja -menetelmiä eri tieteenalojen piirissä, luodata filologiatieteiden oppihistoriaa tai esitellä omia uusia tieteenalaa koskevia tapaustutkimuksia. Esitelmien mahdollisia aihepiirejä ovat muun muassa:

  •  filologian eri suuntaukset vertailevasta filologiasta kognitiiviseen filologiaan,
  •  filologian tunnetut klassikot ja unohdetut suuruudet,
  •  eurooppalaisten tutkimusideoiden kantautuminen Suomeen,
  •  käsikirjoitusten tutkimus,
  •  tekstikriittinen editointi,
  •  digitointi, digitalisaatio ja laskennalliset menetelmät,
  •  koneoppiminen,
  •  kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa,
  •  filologian opetus sekä
  •  oman tieteenalan, vaikkapa kirjallisuudentutkimuksen tai folkloristiikan, filologiset juuret.

 

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 24.1.2024 mennessä osoitteeseen edith@finlit.fi .

 

Tiedustelut: Sakari Katajamäki, etunimi.sukunimi@finlit.fi