Kielikampuksen julkaisuja

kielikampus julkaisut kuva 01 700.jpg

Kielikampuksella julkaistaan paljon monipuolista tutkimusta. Kielikampus julkaisee Apples-journaalia ja lisäksi kielikampuslaisia on mukana Kieli, koulutus ja yhteiskunta -journaalia julkaisevan Kieliverkoston toiminnassa.

Journaalit

Eri yksiköiden julkaisut

Tuoreita julkaisuja

Päivitetty marraskuussa 2023

Kielikampuksen tutkijoiden tuoreita tutkimuksia välillä kesäkuu 2023 - lokakuu 2023. Lista ei ole kaikenkattava, mutta sisältää paljon kiinnostavaa tuoretta tutkimusta. Otsikot ovat linkkejä artikkeliin tai julkaisijoiden verkkosivuille.

Adriansen, H. K., Juul‐Wiese, T., Møller Madsen, L., Saarinen, T., Spangler, V., & Waters, J. L. (2023). Emplacing English as lingua franca in international higher education : A spatial perspective on linguistic diversity. Population, Space and Place, 29(2), Article e2619.

Björnö, A., & Saarinen, T. (2023). Huolipuhetta kielestä vai kielitietoisia ratkaisuja? : kommentti Saarikiven ja Koskisen raporttiin ”Monikielistä sivistystä vai englanninkielisiä ratkaisuja”. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(4).

Brown, Kara D. & Laihonen, P. 2023. Marginalisation: non-dominant language learning and teaching from a comparative perspective. Compare: A Journal of Comparative and International Education.

Hankala, M., Kankaanranta, M., Rousi, R., Mehtälä, S., & Merjovaara, O. (2023). Exploring pre-service teachersʼ and comprehensive school pupilsʼ understandings of literacies in digital environments. Nordic Journal of Digital Literacy, 18(3), 158-172. Open Access.

Honko, M. 2023. Tutkimuksesta tukea asiakaslähtöiseen vuorovaikutukseen. Puheen- ja kielentutkimuksen kentältä. Puhe ja kieli, 43 (1), 59–61.

 

Honko, M., Kanto, L., Saloranta, A., & Wiklund, M. 2023. Pääkirjoitus: Tutkimustiedon julkaiseminen suomen kielellä on tärkeää. Puhe ja kieli, 43 (1), 1–2.

Honko, M., Neittaanmäki, R., Jarvis, S. & Huhta, A. 2023. Beyond literacy and competency – The effects of raters’ perceived uncertainty on assessment of writing. Assessing Writing, 57.

Huhta, A., Harsch, C., Leontjev, D., & Nieminen, L. (2023). The Diagnosis of Writing in a Second or Foreign Language (1st ed.). Routledge.

Jamieson, I., Coggo Cristofoletti, E., Oanda, I. & Saarinen. T. (2023). Contextualising Student Services in Higher Education. New Directions for Student Services 183, 11-22. (Open Access)

Kangasvieri, T. (2023). Motivaation monet tekijät. Tempus 3/2023, 16–17.

 

Lampela, J. & Räsänen, E. (2023). Meemeissä yhdistyvät huumori ja ajankohtaisuus - suomalaiset ja yhdysvaltalaiset opiskelijat meemien merkitysten jäljillä. Suomenopettajat 2/2023, s. 53-55.

Leppänen, S. 2023. Planting in the pandemic: Surveillance on social media. Special Issue for Journal of Multilingual and Multicultural Development, Multilingual and multimodal digital communication in the post-pandemic era.

Leppänen, S. & S. Sultana. 2023. Digital multilingualism. In McKinney, C., V. Zavala & P. Makoe (eds.). Routledge Handbook of Multilingualism, 2nd ed.

Malessa, E. (2023). Enhancing Ethical Research Participation and Inclusion of Marginalized Adult Migrant Learners: An Early Career Researcher’s Perspective. Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research, 24(3).

Malessa, E. (2023). How Covid-19 intruded and improved my applied LESLLA research in progress: Reflections on research-design and research ethics of an empirical serious game study on L2 literacy support of adult migrants in Finland. LESLLA Symposium Proceedings, 17(1), 111–126.

 

Muth, S., & M. Strömmer 2023. Conditions of commodification: Russian as a transient commodity in an Arctic tourism resort. International Journal of the Sociology of Language 2023 (281), 103-127. Open access.

Nokkala, T., Aarnikoivu, M., & Saarinen, T. (2023). “We Shouldn’t Let Academia Exhaust Ourselves Anymore!” : Pandemic Practices and the Changing Psychological Contract in Twenty-First-Century Academia. In R. Pinheiro, E. Balbachevsky, P. Pillay, & A. Yonezawa (Eds.), The Impact of Covid-19 on the Institutional Fabric of Higher Education : Old Patterns, New Dynamics, and Changing Rules? (pp. 321-344). Palgrave Macmillan.

Oittinen, T. (2023). Highlighting as a referential and collaborative practice in multiparty video-mediated learning activities. Classroom Discourse.

O. Merisalo - N. Golob - L. Magionami, (Eds.). (2023). Late Medieval and Early Modern Libraries. Knowledge Repositories, Guardians of Tradition and Catalysts of Change. Bibliologia 68. Turnhout 2023.

O. Merisalo, 2023. 'Pico’s Latin manuscripts. Palaeographical and Codicological Observations', in O. Merisalo - N. Golob - L. Magionami, (Eds.) Late Medieval and Early Modern Libraries. Knowledge Repositories, Guardians of Tradition and Catalysts of Change (pp.227-242). Bibliologia 68. Turnhout 2023.

 

O. Merisalo, 2023. 'Publishing in Laurentian Florence. Jacopo di Poggio Bracciolini’s Edition of Poggio’s Historiae Florentini populi'. In S. Niskanen, (Ed.) The Art of Publication from the Ninth to the Sixteenth Century (pp. 335-350). Instrumenta Patristica et Mediaevalia 93. Turnhout 2023.

Räsänen, E. & Kivik, P.-K. (2023). Portfolio Assessment: Facilitating Language Learning in the Wild. In Salaberry, M.R., Weideman, A., & Hsu, W.-L. (Eds.). Ethics and Context in Second Language Testing: Rethinking Validity in Theory and Practice (1st ed., pp. 135-161). Routledge.

Räsänen, E. & Lampela, J. (2023). VR-ympäristö etäopiskelun monipuolistajana – yhdysvaltalaisten ja suomalaisten suomen kielen opiskelijoiden vuorovaikutusta kansainvälisessä luokkahuoneessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(4).

Sayers, D. (2023). Using language to help people, or using people to help language? A capabilities framework of language policy. International Journal of Applied Linguistics, Early View.

Shirahata, M. (2023) English is ‘the language everybody shares’ but it is ‘my native language’: language ideologies and interpersonal relationships among students in internationalizing higher education. Language and Intercultural Communication, 23:5, 453-469.

 

Shirahata, M., Lahti M., & Siitonen, M. (2023). Language ideologies in a Finnish university student union’s Facebook communication practices. Social Semiotics.

Tergujeff, E. (2023). Second language learners listening to their peers’ English: Is there a shared L1 effect for L2 comprehensibility and accentedness? European Journal of Applied Linguistics.

Tergujeff, E. & Heinonen, H. (2023). Ääntämisen opetus: miksi, mitä, miten? Teoksessa: P. Lintunen, S. Mäkinen & V. Eirola (toim.), Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon: Näkökulmia kielten opetukseen. Turun yliopisto.

Ylönen, S. 2023. Formen deutscher und finnischer zivilgesellschaftlicher Gegenredeinitiativen in sozialen Medien. ZIF - Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 2023, 28: 2, 289–311.

Zvereva, V. 2023. Attitudes to Linguistic Accuracy among Russian-Speaking Social Media Users. In M. Nomachi, & T. Kamusella (Eds.), Languages and Nationalism instead of Empires (pp. 63–77). (Routledge Histories of Central and Eastern Europe). Routledge.