Kielikampuksen julkaisuja

kielikampus julkaisut kuva 01 700.jpg

Kielikampuksella julkaistaan paljon monipuolista tutkimusta. Kielikampus julkaisee Apples-journaalia ja lisäksi kielikampuslaisia on mukana Kieli, koulutus ja yhteiskunta -journaalia julkaisevan Kieliverkoston toiminnassa.

Journaalit

Eri yksiköiden julkaisut

Tuoreita julkaisuja

Päivitetty kesäkuussa 2022

Kielikampuksen tutkijoiden tuoreita tutkimuksia viime vuoden marraskuusta eteenpäin. Lista ei ole kaikenkattava, mutta sisältää paljon kiinnostavaa tuoretta tutkimusta viimeisen vuoden ajalta. Otsikot ovat linkkejä artikkeliin tai julkaisijoiden verkkosivuille.

 

Haapanen, L. (2022). Adapting media self-regulation to the era of news automation. In V.J.E. Manninen, M.K. Niemi, & A. Ridge-Newman (Eds.), Futures of Journalism (pp.81–95). Palgrave Macmillan, Cham.

Háhn, J. (2022). Multimodal design for virtual exchange. In K. Molek-Kozakowska (Ed.) Multimodality of academic genres in multilingual education. An output by FORTHEM Lab Multilingualism in School and Higher Education (pp. 104–115).

Ikonen, P., Hokkanen, J., Uskali, T., Manninen, V.J.E., & Kuusniemi, H. (2022). The networked utilisation of satellite images and geospatial technology in journalism. In V.J.E. Manninen, M.K. Niemi, & A. Ridge-Newman (Eds.), Futures of Journalism (pp.245–260). Palgrave Macmillan, Cham.

Jantunen, J. H., Ainiala, T., Jokela, S., & Tarvainen, J. (2022). Mapping digital discourses of the capital region of Finland : Combining onomastics, CADS, and GIS. Names, 70(1), 2039.


Jantunen, J. H., & Kytölä, S. (2022). Online discourses of ‘homosexuality’ and religion. The discussion relating to Islam in Finland. Journal of Language and Sexuality, 11(1), 31–56.

Jantunen, J. H., & Juvonen, T. (2021). Lesbonormatiivisuuksien ristipaineessa: määrällistä ja laadullista analyysiä Suomi24-verkkokeskusteluista. SQS : Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 15(1-2), 1736.

Jantunen, T., & Rainò, P. (2022). Viittomakielet – Kielentutkimuksen mustajoutsen [Sign languages – The black swan of linguistics]. Tieteessä tapahtuu 40(3), 24–28.

Kalaja, P., & Ruohotie-Lyhty, M. (2021). Autonomy and Agency. In T. Gregersen, & S. Mercer (Eds.), The Routledge Handbook of the Psychology of Language Learning and Teaching (pp.245-259). Routledge. Routledge Handbooks in Applied Linguistics.


Leppänen, S., & Westinen, E. (2022). Sociolinguistic upsets and people of color in social media performances. International Journal of the Sociology of Language, 2022(275), 129151.

Leskinen, K. (2021). Agency in L2 academic literacies: Immigrant students' lived experiences in focus. In A. Golden, L. Kulbrandstad, & L. Zhang (Eds.), Crossing borders, writing texts, being evaluated: Students with text norms from the East and South writing in the West and North. Multilingual Matters.

Lilja, N., & Piirainen-Marsh, A. (2022). Recipient design by gestures: how depictive gestures embody actions in cooking instructions. Social Interaction 5(1).

Lindén, CG., Villi, M., Lehtisaari, K., & Grönlund, M. (2022). From clicks and time spent to value creation. In V.J.E. Manninen, M.K. Niemi, & A. Ridge-Newman (Eds.), Futures of Journalism (pp.329–346). Palgrave Macmillan, Cham.

Malessa, E. (2021). From computer-assisted to technology-enhanced learning. Lessons learnt and fast forward toward (digital) literacy of LESLLA learners. In M. D’Agostino & E. Mocciaro (Eds.), Languages and literacy in new migration. Research, Practice, and Policy. Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA): Proceedings of the 14th Annual Meeting of LESLLA, Palermo 4-6 October 2018. Palermo: UniPa Press (pp. 327-345). https://www.leslla.org/proceedings


Mielikäinen, A. (2022). Raamattukielen asema 1800-luvun suomen kielen kehityksessä. Perusta 3/22, 134–141.

Oittinen, T., Háhn, J., & Räisänen, T. (2022). University students’ (dis)engagement experiences in synchronous sessions during the COVID-19 pandemic. Digital Culture & Education, 14(3), 16–34.

Piirainen-Marsh, A., Lilja, N., & Eskildsen, S. (2022). Bodily Practices in Action Formation and Ascription in Multilingual Interaction: introduction to the special issue. Social Interaction 5(1).

Piirainen-Marsh, A. & Lilja, N. (2022). Learning grammar for social action: implications for research and teaching. The Modern Language Journal 106(S1), 141–150.

Piirainen-Marsh, A. & Lilja, N. (2022). Learning to act in the social world: building interactional competence through everyday language use experiences. In H. Reinders, C. Lai & P. Sundqvist (Eds.), The Routledge Handbook of Language Learning and Teaching Beyond the Classroom (pp. 195–213). Routledge.

Puupponen, A., Kanto, L., Wainio, T., & Jantunen, T. (2022). Variation in the use of constructed action according to discourse type and age in Finnish Sign Language. Language & Communication 83, 16–35.

Salonen, J. & Malkki, E. (2021). I sign, therefore I am. BoD - Books on Demand.

Salö, L., Karlander, D., Leppänen, S., Westinen, E., & Spindler Møller, J. (2022). Introduction: spaces of upset in the Nordic region.International Journal of the Sociology of Language, 2022(275), 119.


Useiden Kielikampuslaisten tutkijoiden artikkeleita uusimmassa AFinLA-teeman julkaisussa / Several Language Campus researchers’ articles in the newest publication from AFinLA-teema:
Aarikka, L., Priiki, K., & Ivaska, I. (2022). Soveltavan kielitieteilijän sormenjälkiä etsimässä.AFinLA-teema, 14. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Language in The Human-Machine Era (LITHME) research network in collaboration with creative agencies Kala Ruudus (Estonia) and The Loupe (Luxembourg) has released a series of professional animations and a public survey about developing language technologies. These animations “cover a range of scenarios we are likely to face as a new generation of wearable technologies transform the way we use language”.

The Erasmus+ KA2 strategic partnership project “Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School” (December 2019–May 2022) has just published online materials for pre- and in-service teacher education. The Open Access materials include a video repository and an edited volume which provide solid theoretical background and practical examples for educators. The University of Jyväskylä's team took an active role in developing these materials. More details in this online announcement: https://r.jyu.fi/EwK