Sukupuolen moninaisuus yliopistossa -työpaja

Työpajat järjestää Kielikampuksen tasa-arvoryhmä Equity Team ja fasilitaattorina toimii Teija Ryhtä Setasta (https://seta.fi). Ensimmäinen työpaja järjestetään suomeksi 24.3.2023 ja toinen englanniksi 31.3.2023. Ilmoittautuminen ja lisätietoa alla, tervetuloa!

Sukupuolen moninaisuus yliopistossa – yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia tukemassa Sukupuolen moninaisuus kattaa kaikki sukupuolet ja tavat ilmaista omaa sukupuoltaan sekä sukupuolitettujen kehonpiirteiden koko kirjon. Siten se koskettaa jokaista ihmistä. Tasa-arvolaki tunnistaa sukupuolen moninaisuuden, mutta yhteiskunnan kaksinapainen jaottelu miehiin ja naisiin vaikuttaa yhä monenlaisissa normeissa, rakenteissa ja käytännöissä. Jaottelu jättää näkymättömäksi monia yksilöitä ja ryhmiä, heikentää heidän hyvinvointiaan ja osallistumismahdollisuuksiaan sekä estää lakisääteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Koulutus tarjoaa perustietoa sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, miten yliopistossa voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Luvassa on konkreettisia vinkkejä siihen, miten rakenteita, käytäntöjä ja puhetapoja voidaan kehittää sukupuolen moninaisuuden huomioivaksi. Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen parantaa sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvointia ja vapauttaa resursseja kunkin yksilön perustehtävän toteuttamiseen yliopistossa.

Kouluttajana toimii Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä. Koulutukseltaan Ryhtä on yhteiskuntatieteiden kandidaatti, ja hän viimeistelee parhaillaan sosiaalityön maisteriopintojaan Tampereen yliopistossa.

Työpaja järjestetään suomeksi 24.3. klo 13-15 ja englanniksi pe 31.3. klo 13-15.
Suomenkieliseen työpajaan ilmoittautuminen:  https://link.webropolsurveys.com/EP/AE408CCDA84748F7 
Englanninkieliseen työpajaan ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/746DFE7FDC863484