Kiel(t)en päällä -podcast

Päiväkahvikeskusteluja kielikasvatuksesta kasvatusalan asiantuntijoiden kanssa.

Podcast on tuotettu osana IKI-hanketta (www.ikihanke.fi ja kielikampus.jyu.fi). IKI-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Podcastin ovat käsikirjoittaneet ja tuottaneet Tea Kangasvieri, Liisa Lempel ja Johanna Lähteelä.

Jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssä sekä Moniviestimen kautta tekstitettyinä versioina.

 

1. Kiel(t)en päällä: Intro

Julkaistu 2.8.2021

Kiinnostaako kielikasvatus, monikielisyys, kielikasvatuksen hyvät käytänteet ja tulevaisuuden kielikasvatus? IKI-hankkeen tuottama Kiel(t)en päällä podcast tarjoaa keskustelua, ajatuksia ja näkökulmia näistä aiheista. Tässä jaksossa kerrotaan IKI:n taustasta sekä podcast-jaksojen aiheista.

2. Kielikasvatus

Julkaistu 2.8.2021

Kielikasvatuksesta, monikielisyydestä ja kielitietoisuudesta puhutaan – mutta mitä nämä käsitteet oikein kätkevät sisäänsä, ja miten ne näkyvät päiväkodeissa ja kouluissa? Liisa Lempelin kanssa keskustelemassa ovat projektitutkija Katri Hansell, lehtori Merja Kauppinen ja yliopistonopettaja Kristiina Skinnari.

3. Monikielinen Suomi

Millainen on monikielinen Suomi, entä miten monikielisyys näkyy varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa? Jaksossa keskustellaan monikielisyyden ilmiöstä ja sitä tukevista sekä siihen vaikuttavista asioista. Tea Kangasvieren ja Liisa Lempelin kanssa näistä aiheista keskustelevat projektitutkija, väitöskirjatutkija Anu Palojärvi sekä projektitutkija, Kieliverkoston koordinaattori Erja Kilpeläinen (o.s. Kyckling). He jakavat myös materiaaleja monikielisyyden teemaan liittyen.

4. Multilingual Finland

In this IKI podcast episode in English, heritage language teacher Wikanda Timonen chats with senior lecturers Leila Kääntä and Josephine Moate. Through the episode, the participants reflect on multilingualism from professional, pedagogical and personal perspectives.

5. Flerspråkiga Finland

I det här poddavsnittet diskuterar specialforskare Lotta Forsman från Åbo Akademi i Vasa med klassläraren Jenny Ek och doktoranden Laura Olesen under temat Flerspråkiga Finland, med särskild fokus på flerspråkigheten i finlandssvenska skolor. Temat behandlas både utgående från forskning och deltagarnas praktiska erfarenheter av undervisning i flerspråkiga klassrum där elevernas språk är skolspråket svenska och ett annat hemspråk än svenska eller finska. I avsnittet behandlas bl.a. betydelsen av elevernas språkliga identitet, hur man kan arbeta med språklig medvetenhet i klassen och möjligheter för samarbete mellan klasslärare och modermsålslärare som stöd för flerspåkiga elevers språkliga utveckling.

6. Innovaatioita ja käytänteitä kirjallisuuskasvatuksesta

Tässä jaksossa keskustellaan kirjallisuuskasvatukseen liittyvistä innovaatioista ja hyvistä käytänteistä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Johanna Lähteelän kanssa keskustelemassa ovat luokanopettaja Elina Partanen sekä Rauman Pikkunorssin varajohtaja Eero Rantanen.

7. Innovaatioita ja käytänteitä kieltenopetuksesta

Tässä jaksossa keskustellaan kieltenopetukseen liittyvistä innovaatioista ja hyvistä käytänteistä. Tea Kangasvieren kanssa keskustelemassa ruotsin lehtori Jyväskylän normaalikoulusta Olli-Pekka Salo.

8. Tulevaisuuden kielikasvatus

Tässä jaksossa suunnataan katse kohti tulevaisuutta ja keskustellaan siitä mitä taitoja opettajat tarvitsevat tulevaisuudessa kielikasvatuksen näkökulmasta ja tarvitaanko kieliä lainkaan tulevaisuudessa. Johanna Lähteelän kanssa keskustelemassa ovat rehtori ja luokanopettaja Kati Nordman, S2-opettaja Paula Korkala sekä kielikasvatuksen professori Mirja Tarnanen.