Postgrad-ryhmä

Kielikampuksen Postgrad-ryhmä on aloittelevien tutkijoiden yhteisö, joka järjestää yhteisöllisyyttä, tutkimustyötä ja ammatillista kehittymistä tukevaa toimintaa kuten kirjoitustapaamisia, lukutapaamisia, mentorointia ja jokakeväisen Kevätkoulu-minikonferenssin. Osa toiminnasta järjestetään verkossa ja osa yliopistolla. Tulevista tapahtumista tiedotetaan kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Kirjoitustapaamisten ideana on tarjota työskentelyyn vertaistukea ja ryhmäpainetta. Vaikka kutsumme tapahtumaa kirjoitusretriitiksi voit työskennellä minkä tahansa itsellesi ajankohtaisen tehtävän parissa: lukemisen, litteroinnin, kirjoittamisen. Tapaamiset aloitetaan kierroksella, jossa käydään lyhyesti läpi jokaisen osallistujan suunnitelmat ja tavoitteet. Päivä päätetään klo 15:45 toisella kierroksella, jossa käydään läpi, miten työskentely sujui. Mukaan voi myös tulla vain osaksi päivää. Tapaamisia on joka viikko: parittomilla viikoilla maanantaisin ja parillisilla viikoilla perjantaisin. Kirjoitusretriittejä suositellaan erityisesti väitöskirjaa tekeville ja muille nuorille tutkijoille. Tapaamiset ovat hyvä tilaisuus tavata muita nuoria tutkijoita.

Lukutapaamiset on suunnattu erityisesti kielikampuksen väitöskirjatutkijoille. Ideana on valita jokin keskeinen teksti lavealta tieteenalaltamme ja kokoontua yhteen keskustelemaan siitä rennossa ilmapiirissä. Lukupiiri palvelee niitä, joille käsiteltävät tekstit tai kirjoittajat ovat ennestään tuttuja, mutta erityisesti niitä/meitä, joilta löytyy koko ajan enemmän nimiä listalta "olisi pitänyt tähänkin tutustua x vuotta sitten, mutta enpä ole ehtinyt". Keskitymme tuoreimman tutkimuksen sijaan klassikoihin, koska juuri niihin voi joskus olla vaikea tarttua yksin. Tekstit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä, mutta tapaamisissa voidaan käyttää muitakin kieliä.

Vertais- ja ryhmämentoroinnin tarkoitus on tarjota tukea väitöskirjan kirjoitusprosessin eri vaiheissa, ei niinkään keskittyä väitöskirjan sisältöön. Mentorointitapaamiset ovat luottamuksellisia ja aiheet valitaan osallistujien tarpeiden mukaan. Ryhmät sopivat omat kokoontumisaikataulunsa.

Kevätkoulu on pienimuotoinen konferenssi, jonka tarkoitus on harjoitella esiintymistaitoja kannustavassa ilmapiirissä. Paikalla on kokeneita tutkijoita, jotka antavat esitelmistä rakentavaa palautetta. Tapahtumaan sisältyy teemasta riippuen myös asiantuntijapuheenvuoroja, työpajoja tai paneelikeskusteluja. Kevätkoulu on erinomainen tilaisuus tavata muita väitöskirjatutkijoita ja tutustua heidän tutkimukseensa. 
Vuoden 2023 Kevätkoulun tapahtumasivu.

Postgrad-ryhmällä on oma Teams kanava, liity mukaan! Tässä on linkki: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e441aedec0345ef9235bca3584c19cd%40thread.tacv2/conversations?groupId=56236ea6-f07c-4894-a350-504c68e79c78&tenantId=e9662d58-caa4-4bc1-b138-c8b1acab5a11

Lisätietoja saat koordinaattori Päivi Iikkaselta (paivi.i.iikkanen@jyu.fi).