Kielikampuksen julkaisuja

kielikampus julkaisut kuva 01 700.jpg

Kielikampuksella julkaistaan paljon monipuolista tutkimusta. Kielikampus julkaisee Apples-journaalia ja lisäksi kielikampuslaisia on mukana Kieli, koulutus ja yhteiskunta -journaalia julkaisevan Kieliverkoston toiminnassa.

Journaalit

Eri yksiköiden julkaisut

Tuoreita julkaisuja

Päivitetty kesäkuussa 2023

Kielikampuksen tutkijoiden tuoreita tutkimuksia välillä maaliskuu 2022 - kesäkuu 2023. Lista ei ole kaikenkattava, mutta sisältää paljon kiinnostavaa tuoretta tutkimusta. Otsikot ovat linkkejä artikkeliin tai julkaisijoiden verkkosivuille.

Ballo, A., Ennser-Kananen, J., Saarinen, T., Salpakoski, A., & Tervo, M. (2023). Akateeminen hyvinvointi mitattavana ominaisuutena ja mittaamattomana kokemuksena. In A. Tammela, P. Hämeenaho, J. Eronen, & J. Eilola (Eds.), Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna (pp. 164–177). Jyväskylän yliopisto. JYU Studies, 3.

Dlaske, K., & Schilling, K. (2023). “Enterprising Refugee Women: Analyzing Postfeminist Governmentality in an Organizational Context.” Gender, Work & Organization: 1XXX.

Duran, D., & Kääntä, L. (2023). Building word knowledge through integrated vocabulary explanations in ESL tutorials. Linguistics and Education, 75, Article 101182, ISSN 0898-5898.

Hankala, M., Kauppinen, M., & Kulju, P. (2022). Opettajien monilukutaidolle antamat merkitykset. Ainedidaktiikka, 6(3), 31–51. Open Access.

Honko, M. 2022. Kielen muutos ja variaatio. Puheen- ja kielentutkimuksen kentältä. Puhe ja kieli 42(4), 331–334.

 

Härmälä, M., Sarivaara E., Laihonen P., & Huhtanen M. (2023). ”Paljon on tehty, mutta paljon on vielä kehitettävää”: Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin arviointi 2022 ’Evaluation of the distance learning of the Sámi languages -pilot’ [in Finnish]. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ’Finnish Education Evaluation Centre’, julkaisut 3:2023.

Kaltschütz, D. (2023). Learning how to request in German during stay abroad. Study Abroad Research in Second Language Acquisition and International Education, 8(1), 76-114.

Karjalainen, R., Jäntti, S., & Särmä, S. (2023). Kohti psykoosia ja sen yli! : mielenterveysmeemit ja hyvinvoinnin tulkintojen etiikka. In A. Tammela, P. Hämeenaho, J. Eronen, & J. Eilola (Eds.), Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna (pp. 143–163). Jyväskylän yliopisto. JYU Studies, 3.

Kieliverkoston Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehti (toukokuu 2023)

Kiili, C., & Sulkunen, S. (2023). Digitaaliset tekstitaidot ovat lasten perusoikeus. Kielikukko, 44(1), 28–29.

 

Laihonen, P. (2023). Nyelvideológiák és iskolai tájképek a határon túli magyar tannyelvű iskolákban 'Language Ideologies and Schoolscapes in Hungarian Medium Schools beyond Hungary' [In Hungarian]. Fórum Társadalomtudományi Szemle — Forum Social Science Review (Slovakia) 25/1: 37–58.

Leino, K., Sirén, M., Nissinen, K., & Puhakka, E. (2023). Puoli tuntia lukemista: Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2021).

Liontou, M. (2023). How do Finnish and Chinese students’ diverse pedagogical experiences shape feedback interpretation?. AFinLA-teema, 15, 81–96.

Liontou, M., & Braidwood, E. (2023). Language assessment in different disciplines: uses of mediation in university English courses. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(3).

Llinares, A., & Nikula, T. (2023). CLIL students’ production of cognitive discourse functions: comparing Finnish and Spanish contexts, Language and Education.

 

Malessa, E. (2023). Technology-enhanced or technology-exhausted learning in adult migrant literacy education in Finland: Exploring teachers’ experiences and views in pre-pandemic and pandemic times. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 7(2), 104-128.

Nikula, T. (2023). School-relevant language as a meaning-making activity – a CLIL perspective: A commentary on “Midadolescents’ language learning at school: toward more just and scientifically rigorous practices in research and education. Language Learning.

Pöyhönen, S. (2023). Eettisiä pohdintoja taideperustaisesta pakkomaahanmuuton tutkimuksesta. Migration – Muuttoliike 1/2023, 4–9.

Qin, P. (2023). Project-based learning in the Chinese heritage language course/class in Finnish comprehensive education. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(2).

Sayers, D. (2023, 25.5.2023). A simple hack to ChatGPT-proof assignments using Google Drive. THE Campus.

 

Shah, W.A., & Lashari, A. (2023). "Regimes of patriarchy and faith: reflections on challenges in interviewing women and religious minorities in Pakistan", Qualitative Research Journal, ahead-of-print.

Shah, W.A., Pardesi, H.Y., & Memon, T. (2023). Neoliberalizing Subjects through Global ELT Programs. TESOL J.

Sulkunen, S. (2023). Suorittavassa työssä tarvitaan ammatillista monilukutaitoa. Kielikukko, 44(1), 44-47.

Takkinen, R., Nikula, K., & Salonen, J. (2023). Suomen viittomakielten käyttäjien osallisuus ja haavoittuvuus 1850-luvulta nykypäivään. Teoksessa: Jenny Paananen, Meri Lindeman, Camilla Lindholm & Milla Luodonpää-Manni (toim.) Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus. Kohti kielellistä osallisuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Ylä-Mattila, A.-M. (2023). „Berlin mitten im Herzen getroffen“ - Diskursive Opferkonstruktionen in parlamentarischen Debattenreden über Terrorismus in Deutschland. Linguistik Online, 120(2), 169–202. Open Access.

Ylönen, S. (2023). Soziale Medien als fünfte Gewalt: Strategische Organisation deutscher und finnischer Gegenredekampagnen auf Facebook, Journal für Medienlinguistik, 5(1), 34–69.