2023

Digitaalisten aineistojen humanistitutkijat eri puolilta maailmaa kohtasivat Jyväskylässä

Digitaalisia aineistoja käyttävien humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita eri puolilta maailmaa kokoontui Jyväskylän yliopistoon monitieteiseen konferenssiin 1.–3. joulukuuta 2022. Järjestäjinä olivat sekä Kielikampuksen toimijat (Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Kivi ja Soveltavan kielentutkimuksen laitos, Solki) että kaksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitosta, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Konferenssi oli jatkoa Oulussa vuonna 2019 järjestetylle Research Data and Humanities - RDHum-konferenssille.