Digitaalisten aineistojen humanistitutkijat eri puolilta maailmaa kohtasivat Jyväskylässä

Digitaalisia aineistoja käyttävien humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita eri puolilta maailmaa kokoontui Jyväskylän yliopistoon monitieteiseen konferenssiin 1.–3. joulukuuta 2022. Järjestäjinä olivat sekä Kielikampuksen toimijat (Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Kivi ja Soveltavan kielentutkimuksen laitos, Solki) että kaksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitosta, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Konferenssi oli jatkoa Oulussa vuonna 2019 järjestetylle Research Data and Humanities - RDHum-konferenssille.

Kirjoittaneet: Sabine Ylönen, Tuija Saresma, Margareta Salonen

Konferenssin suunnittelu aloitettiin jo 2019, ja alun perin sen oli tarkoitus olla Kielikampuksen kesäkoulu 2021. Koronan takia se siirtyi joulukuulle 2022. Useiden lykkäysten jälkeen järjestetty konferenssi oli luonteeltaan kansainvälinen ja poikkitieteellinen.

Konferenssiin osallistui 151 humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijaa 21 eri maasta (Australia, Burundi, Indonesia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kiina, Meksiko, Puola, Pakistan, Saksa, Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tsekki, Unkari, USA ja Venäjä). Esitelmissä käsiteltiin (digitaalisten) aineistojen keruuta ja hallintaa sekä digitaalisten työkalujen ja analyysimenetelmien käyttöä ja ylipäätään digitalisaation vaikutusta ihmisten vuorovaikutukseen.

Konferenssin ohjelmaan kuului kolme plenaariesitelmää: Marianne Gullberg (Centre for Languages and Literature, Lund universitet) aiheesta Language as a multimodas henomenon: Methodological and theoretical challenges for the language sciences, Bradley E. Wiggins (Department of Media Communications, Webster Vienna Private University) aihesta Researching memes: Challenges, pitfalls, and opportunities ja Lisa Blackman (Department of Media, Communications and Cultural Studies, Goldsmiths, University of London): Academia is down at the moment; please try later. Liisäksi päivien aikana pidettiin 65 suullista esitelmää, jotka pidettiin 12 temaattisessa sektiossa ja neljässä työpajassa, sekä 10 posteriesitystä. Työpajojen järjestäjille olimme antaneet suhteellisen vapaat kädet, joten niissä ohjelma ja päivän kulku olikin vapaamuotoisempaa. Esimerkiksi tieteellisen Rajapinta-yhdistyksen järjestämässä Shifting contexts and ethical questions of social media research -työpajassa keskustelulle oli varattu tavanomaista runsaammin aikaa ja se nähtiinkin työpajan osallistujien mielestä pajan keskeisimpänä antina. Tarkempi ohjelma ja abstraktikirja löytyvät täältä: https://www.jyu.fi/en/congress/drdhum2022/programme.

Ikävien yhteensattumien johdosta lopulta ainoa paikan päällä esiintynyt plenaristi oli professori Bradley E. Wiggins, jonka innostava esitelmä käsitteli meemien tutkimuksen haasteita, sudenkuoppia ja mahdollisuuksia – tutkimusaihe, jota hän on käsitellyt myös kirjassaan The Discursive Power of Memes in Digital Culture (2019 Routledge).

Professori Bradley E. Wiggins
Kuvassa professori Bradley E. Wiggins pitämässä esitelmäänsä.

Hyvin mielenkiintoisia olivat myös Marianne Gullbergin etänä pidetty plenaariesitelmä aiheesta Kieli multimodaalisena ilmiönä: Metodologiset ja teoreettiset haasteet kielitieteille sekä Lisa Blackmanin aikaisemmin nauhoitettu plenaariesitelmä, jossa hän tarkasteli, miten digitaalinen viestintä, sosiaalinen media ja kustannusalan digitaalinen muutos muuttavat akateemisia käytänteitä (ks. https://vimeo.com/211443444).

Konferenssiosallistujien palautteesta kävi ilmi, että kansainvälinen ja poikkitieteellinen konsepti pidettiin onnistuneena ja erityisesti kehuttiin ystävällinen ja kannustavaa ilmapiiriä. Kritiikkiä tuli nauhoitetuista esitelmistä ja posteriesitysten järjestelyistä. Nauhoitettujen esitelmien sijasta toivottiin live-esitelmiä, jotta niistä olisi hyötyä konferenssikontekstissa. Posterit olisivat voineet näkyä joka päivä ja sijoitteluun olisi voinut käyttää isompi tilaa, jotta ne olisi voinut nähdä kunnolla ja käydä keskusteluja niiden edessä. Kaiken kaikkiaan konferenssi pidettiin kuitenkin hyvin organisoituneena ja onnistuneena.

Konferenssin proceedings julkaistiin konferenssin edellisenä päivänä, ja se on avoimesti saatavilla ja ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9450-1: Julkaisutiedot ovat seuraavat: Jantunen, J. H., Kalja-Voima, J., Laukkarinen, M., Puupponen, A., Salonen, M., Saresma, T., Tarvainen, J., & Ylönen, S. (Eds.). (2022). Diversity of Methods and Materials in Digital Human Sciences: Proceedings of the Digital Research Data and Human Sciences DRDHum Conference 2022, December 1-3, Jyväskylä, Finland. Jyväskylän yliopisto.