Germanistik zwischen Tradition und Innovation. XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)

Kolmastoista kansainvälinen germanistiikan kongressi pidettiin Shanghain Tongji yliopistossa 23.-30.8.2015. Osallistujia oli 1200 ympäri maailma, Suomesta oli kuusi osallistujaa Joensuusta, Jyväskylästä, Oulusta, Tampereelta ja Turusta. Kongressin aiheena oli germanistiikka perinteen ja innovaation välissä (Germanistik zwischen Tradition und Innovation). Neljän sektion aiheet olivat kielitiede, kirjallisuustiede, kulttuuritiede ja saksan kielen oppiminen ja opetus ja alasektioita oli yhteensä 60. Germanistiikan perinteistä kertoi suuri määrä kirjallisuustieteellisiä alasektioita, joita oli 30, ja niissä käsiteltiin myös maahanmuuttajien saksaksi kirjoitettua kirjallisuutta. Innovatiivisia konsepteja esitettiin mm. kielen oppimisen ja opetuksen alalla, jossa painotettiin monikielisen, monimodaalisen ja monimediaisen opetuksen kehittämistarpeita sekä opettajankoulutusta. Ohjelmaan kuluivat myös paneelikeskustelut, eri saksankielisten maiden teemaillat, kirjailijoiden luennot omista teoksista, konsertit sekä eri organisaatioiden (Goethe-Institut, DAAD, Test DaF) infopisteet ja kustantamojen kirjanäyttelyt. Tongji yliopistolla on pitkät perinteet saksan kielen opetuksessa. Se on perustettu 1907 Saksan hallituksen toimesta ”Saksalaisen lääketieteellisenä kouluna kiinalaisille” (Deutsche Medizinschule für Chinesen in Shanghai).

Sabine21-300x169