Venäjää, pažalusta! Venäjän alkeiskurssi SPR:n kirppisten työntekijöille

Taustaa

Viime kesänä saimme opettajamme kautta tiedon mahdollisuudesta osallistua SPR:n kirppisten henkilökunnan venäjän kielen alkeiskurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Meitä ilmoittautui mukaan kolme innokasta opettajaopiskelijaa.

Ensimmäisen tapaamisen aikana saimme tietää, että kursseja olisi mahdollista pitää kaksi: yksi 12 tunnin kurssi myyjille (6 kurssilaista) ja toinen 6 tunnin kurssi esimiehille (4 kurssilaista). Kurssien aihealueet olivat kuitenkin selvästi rajattuja ja sisällöllisesti samankaltaisia, vaikka toinen kursseista olikin lyhyempi. Kurssien oli tarkoitus vastata kielitaitotarpeisiin asiakaspalvelutilanteissa. Kursseille oli tarvetta, sillä SPR:n kirppiksillä käy paljon venäläisiä asiakkaita. Henkilökunnan kokemusten mukaan he eivät useinkaan ole halukkaita käyttämään muuta kieltä kuin venäjää.

Myyjien kurssien suunnittelu oli siinä mielessä helppoa, että tiesimme kaikkien lähtevän venäjän kielen opiskelussa aivan alkeista. Näin pystyimme heti aluksi tekemään päätöksen, että keskitymme suulliseen kielitaitoon ja toiminnallisuuteen. Uusien aakkosten opettelu olisi vienyt liikaa aikaa keskeisemmiltä asioilta.

Tuumasta toimeen

Aluksi tapasimme opettajamme kanssa SPR:n yhteyshenkilön, joka kertoi tarkemmin kurssilaisista ja SPR:n toiminnasta. Kävimme yhdessä tutustumassa yhteen SPR:n kirppiksistä sekä tuleviin opetustiloihin SPR:n tiloissa Tourulassa.

Tapaamisen jälkeen aloimme miettiä tarkemmin kurssien sisältöjä, jotka jaoimme alustavasti eri opetuskerroille. Jokaisella oli omat vastuualueensa, joista pidimme kiinni koko kurssin ajan materiaalin luonnista tuntien pitämiseen. Kävimme läpi seuraavat aihealueet: tervehdykset ja esittäytyminen, numerot 1-100, käteviä kaupankäyntifraaseja, tavaroiden ja vaatteiden nimiä, värit ja muita adjektiiveja, aukioloajat sekä paikanneuvominen. Kerroimme myös venäläisestä palvelukulttuurista ja viestintätavoista sekä sivusimme kyrillisiä kirjaimia ensimmäisellä tunnilla.

Loimme omien aihealueidemme mukaan materiaalivihkon, johon lisäsimme vielä sivun muistiinpanoille ja loppuun hyödyllisen linkkilistan itsenäistä jatko-opiskelua varten. Halusimme vihkon lopputuloksesta värillisen ja kuvitetun, jotta siitä tulisi helposti lähestyttävän näköinen. Vihkossa oli muutamia tehtäviä, mutta keskityimme pääasiassa suullisiin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Pyrimme lisäämään kommunikatiivisuutta myös istumalla ringissä ilman pöytiä. Vihkon tarkoituksena oli hyödyttää kurssilaisia kurssin jälkeenkin.

Päivä kerrallaan uutta oppien

Vaikka olimme jakaneet vastuualueet, toimimme lähtökohtaisesti tiiminä toinen toisiamme tukien. Tietystä aiheesta vastannut toimi tunnilla ikään kuin vastuuvetäjänä, mutta kaikki osallistuivat silti aktiviteetteihin ja opetuksen toteutukseen.  Koimme, että yhteistyömme toimi sujuvan saumattomasti ja opimme opettajina paljon toisiltamme. Tapasimme usein käydäksemme läpi tuntisuunnitelmia ja menneen tunnin tunnelmia. Etenimme päivä kerrallaan ryhmien tahtiin.

Myyjien kurssilla oli rauhallinen etenemisvauhti ja keskityimme yhteen opiskeltavaan asiaan kerrallaan. Jokaisen tuntiin kuului myös aiemmin opitun kertaamista. Erilaiset leikit ja pelit auttoivat kurssilaisia innostumaan ja jaksamaan pitkiä (3 tuntia) opetuskertoja. Erityisesti mieleen jäivät roolileikit, joissa simuloimme todellisia asiakaspalvelutilanteita SPR:n kirppiksellä.

Esimiesten kurssilla tahti oli paljon nopeampi, mutta kurssikin oli lyhyempi ja kurssilaiset ripeitä. Eräs kurssilaisista totesikin, että esimiestehtävissä ei jouda ihmettelemään, vaan on tartuttava heti toimeen. Haastetta lisäsivät myös ryhmän tasoerot. Onneksi olimme pitäneet kurssin jo kertaalleen, joten pystyimme reagoimaan nopeaan etenemisvauhtiin helposti.

Kurssien satoa

Keräsimme kurssien päätteeksi kirjallista ja suullista palautetta, joka oli pelkästään positiivista. Suurin oivallus kurssilaisille oli, että kieltä voi oppia käytännönläheisen tekemisen ja ilon kautta. Meillekin oli hienoa saada vahvistusta ajatukselle siitä, miten eri tavoin kieltä voikaan oppia. Onnistuimme myös kumoamaan joitakin kurssilaisten ennakkoluuloja venäjän kielestä ja venäläisistä asiakkaista. Lisäksi meitä kiiteltiin mukavasta ja rennosta ilmapiiristä. Toiveena oli, että kurssi olisi voinut olla pidempi ja että kaksi ryhmää olisi voitu yhdistää.

Meille kurssit tarjosivat mahdollisuuden vaihtaa ideoita sekä saada vertaistukea kehittyvinä opettajina. Mielestämme kaikki pääsivät tunneilla ääneen yhtä paljon, mutta kaikki myös auttoivat toisiaan kuin yksi tiimi. Toisten opettajien opetuksen seuraaminen oli kaikille opettavaista ja harvinaislaatuinen tilaisuus. Oli mahtavaa päästä toteuttamaan kokonainen kurssi yhdessä alusta loppuun suunnitelmineen, materiaalin tekemisineen ja toteutuksineen. Suosittelemme vastaavia projekteja lämpimästi kaikille tuleville opettajille!

Avainsanoina kielen opettaminen, projektikurssi, venäjän kieli