”He ovat hauskaa kun voimme oppia videosta ja keskustelusta”

Olin keväällä suomi toisena kielenä -opetusharjoittelussa kielikeskuksen Suomi 4 -kurssilla. Ohjasin työhaastattelutilanteisiin valmistautumista, ja jakson lopulla opiskelijat kuvasivat tilanteita mobiililaitteilla. Osa kuvasi omalla puhelimellaan ja osa kielikeskuksen iPadilla. Tavoitteena oli, että kukin oppija voisi toimia oman osaamisensa mukaan ja pyrkiä vertaisten tuella kehittämään vuorovaikutusta työnhakutilanteissa.

Minulle oli tärkeää, että oppijat pääsivät itse toimimaan ja luomaan konkreettista oppimateriaalia sekä tarkastelemaan sitä yhdessä toisten kanssa viestinnällisestä ja kielellisestä näkökulmasta. He havaitsivat ja poimivat videoista hyviä fraaseja sekä tilanteeseen sopivia eleitä ja ilmeitä, joista he myös antoivat palautetta toisilleen. Lisäksi he saivat palautetta tilanteisen kielitaidon tarkkuudesta. Videot ladattiin piilotettuina linkkeinä YouTubeen, jotta oppijat voivat katsoa niitä myös kurssin jälkeen ennen oikeaa työnhakutilannetta. Tutustu kuviin ja yhden ryhmän videoon sekä kurssipalautteisiin!

11-120x120 21-120x120 33-120x120 41-120x120 

51-120x120 6-120x120 7-120x120 Kuvankaappaus-120x120

 

kuplat1

kuplat

kuplat3

Avainsanoina kielen oppiminen, opetusharjoittelu, suomi toisena kielenä, työelämä