Tajunnan räjäyttävä kielitajutehdas

Kielikampus osallistui Jyväskylän yliopistossa 14.3. järjestettyyn Tiedepäivään Asiaa aivoillesi koululaisille tarkoitetuilla tehtäväpisteillä ja yleisöluennolla. Professori Hannele Dufvan luentoa aiheesta Kielet – aivojumppaa ja mielenvirkeyttä oli kuuntelemassa runsaslukuinen yleisö.

Koululaisten Kielitajutehtaan suunnittelivat ja toteuttivat kielten opettajaksi opiskelevat yli kielirajojen. Tapahtumaan osallistuneet koululaiset ja opettajat pääsivät vaivaamaan älynystyröitään, kehittämään kielipäätään ja löytämään tutuistakin kielistä uusia kiemuroita. Kielitajutehtaan tehtäväpisteisiin kävi päivän aikana tutustumassa parisensataa oppilasta ja heidän opettajansa kaupungin eri kouluista. Heille oli tarjolla yli kymmenen erilaista kielitietoisuutta kasvattavaa tehtäväpistettä.

Tutumpien kielten, kuten suomi, englanti, ruotsi ja saksa, lisäksi mukana oli myös tehtäväpisteitä mm. japanin, espanjan, italian ja venäjän kielistä. Langventures -kielimatkatehtävässä opeteltiin sanomaan kiitos kaikilla Euroopan virallisilla kielillä.

Tehtäväpisteissä osallistujat mm. saivat lukea uutisia englanniksi, pelata sanapelejä usealla eri kielellä, pohtia englannin kielen muuttumista, saksan ja ruotsin samankaltaisuutta, testata sanastotietouttaan ja oppimistyylejään sekä tutustua fonetiikan ihmeelliseen maailmaan.

Tiedepäivän toteutuksessa näkyi hyvin nykykäsitys kielen oppimisesta toiminnallisena ja vuorovaikutteisena. Koululaiset pääsivät itse tekemään ja kokeilemaan kielten käyttöä eri tilanteissa ja samalla laventamaan käsitystään kielistä ja niiden oppimisesta. Kieltä opitaan kaikkialla ja koko ajan, ei vain luokassa ja oppikirjasta.

Kielten opettajaksi opiskelevat kokivat tapahtuman järjestämisen antoisana ja positiivisena kokemuksena, koska päivän aikana he pääsivät oppilaiden kanssa vuorovaikutukseen aivan eri tavalla kuin koulussa oppitunneilla. Tiimityöskentelyn ja projektinhallinnan lisäksi opiskelijat mainitsivat oppineensa organisointia ja muuttuviin tilanteisiin reagoimista.

Avainsanoina kielen oppiminen, kieliopin opettaminen