Kokemuksia kielipäivistä

Sain mahdollisuuden osallistua loka- ja marraskuussa 2011 Jyväskylän alakouluilla pidettyjen kielipäivien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Kielipäivät olivat osa Kielitivoli-hanketta, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen kehittäminen peruskouluissa. Päiviä oli toteuttamassa ryhmä kieltenopiskelijoita, joiden joukosta löytyi saksan, espanjan, ranskan sekä venäjän taitajia. Itse edustin kahden muun opiskelijan kanssa saksan kieltä. Tarkoituksenamme oli päivien aikana esitellä 4-luokkalaisille ne kielet, jotka heidän on mahdollista valita viidenneltä luokalta alkavaksi A2-kieleksi. Tavoitteena oli antaa oppilaille kuva siitä, minkälaisia nämä kielet ovat ja näin motivoida heitä valitsemaan jonkin näistä valinnaisaineeksi.

Kielipäiviä varten suunnittelimme jokaisesta kielestä työpajan, joissa jokaisessa oppilaat kiersivät ryhmittäin parin tunnin aikana. Pajoissa oppilaat pääsivät kokemaan, miltä kielet kuulostavat ja miltä niiden puhuminen tuntuu sekä tutustumaan eri maiden kulttuureihin. Esimerkiksi saksan kielen pajassa matkustettiin saksankielisten maiden kartalla ja tutustuttiin eri kaupunkien kohdalla niin kaupungin nähtävyyksiin kuvien kautta kuin muun muassa väreihin, numeroihin ja eläinten nimiin saksaksi leikkien, laulujen ja pelien avulla. Laulamisen ja leikkimisen lisäksi pajojen aikana harjoiteltiin lyhyitä fraaseja sekä sanoja vierailla kielillä ja venäjän pajalla oppilaat saivat myös harjoitella kirjoittamaan oman nimensä kyrillisillä aakkosilla.

Vastaanottomme kouluilla oli erittäin hyvä ja saimme positiivista palautetta kielipäivien jälkeen sekä opettajilta että oppilailta, jotka olivat pajoissamme kiertäneet. Kielipäivien jälkeen koulujen käytävillä käytiin keskustelua siitä, minkä kielen kukin aikoo valita ja taisi siellä iloksemme joitakin erikielisiä sanoja ja tervehdyksiäkin kuulua. Ensimmäisen kielipäivän jälkeen sain jäädä kuuntelemaan, kun erään luokan opettaja kyseli oppilaiden kokemuksia päivästä ja jokainen oppilas halusi kertoa oman mielipiteensä. Heille oli jäänyt mieleen monia eri asioita, mutta yhteistä oli se, että jokaisen mielestä päivä oli ollut hauska sekä mielenkiintoinen.

Minulle itselleni tulevana kieltenopettajana kielipäivien järjestäminen oli mahtava kokemus. Oli hienoa päästä suunnittelemaan ja tekemään omia materiaaleja saksan kielen esittelemiseen sekä kokeilemaan niiden toimivuutta käytännössä. Lisäksi sain kokemusta projektien toteuttamisesta. Motivoivaa ja palkitsevaa kielipäivien pitämisestä teki erityisesti oppilaiden innostus ja se, kuinka rohkeasti he lähtivät mukaan laulamaan ja puhumaan eri kieliä. Toivon todella, että oppilaille jäi kielipäivistä positiivinen mielikuva ja että ainakin osassa oppilaista olisi niiden aikana syttynyt innostus kieltenopiskelua kohtaan.

Avainsanoina kielen oppiminen, koulumaailma, saksan kieli