Kansainvälisesti koti-Suomessa

Opiskelen pääaineenani saksaa ja olin viime kesän vaihdossa Saksassa. Palattuani Suomeen halusin tietysti ylläpitää kielitaitoani ja aloin miettiä, miten voisin hankkia uusia kansainvälisiä kontakteja täällä kotiyliopistossa. Tutkiessani eri vaihtoehtoja löysin Kielikampuksen sivuilta tämän kouluvierailumahdollisuuden, ja se tuntui loistavalta tilaisuudelta tutustua johonkin Jyväskylässä opiskelevaan vaihto-opiskelijaan sekä päästä hetkeksi pois yliopistoympyröistä ”tavallisten” koululaisten pariin.

Mistä on siis kyse? Kielikampus tarjoaa keskisuomalaisille vieraiden kielten opettajille mahdollisuuden kutsua Jyväskylän yliopiston vaihto-opiskelijoita oppitunnilleen kertomaan omasta kulttuuristaan ja maastaan. Vierailu ja sen suunnittelu toteutetaan yhdessä suomalaisen opiskelijan kanssa. Vaihto-opiskelijoiden vierailut toimivat erinomaisena piristyksenä kielten oppituntien arkeen ja tuovat opiskeluun tuulahduksen kansainvälisyyttä keskellä koti-Suomea. Siispä täytin lomakkeen ja jäin mielenkiinnolla odottamaan, minkälainen projekti olisi edessä!

Käytännön asiat vierailun suhteen sujuivat hyvin. Sain koordinaattorilta sekä tšekkiläisen vaihto-opiskelijan että Äänekoskella sijaitsevan Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen (POKEn) kieltenopettajan yhteystiedot. Lähettelimme muutaman kerran sähköpostia ja sovimme asioita opettajan kanssa. Muutamaa viikkoa ennen vierailua tapasimme tšekkiläisen vaihto-opiskelijan kanssa ja suunnittelimme vierailua. Päätimme, että hän kertoo omasta kotimaastaan ja vaihtokokemuksistaan Suomessa, ja minä puolestani esittelen omaa vaihtokokemustani. Sovimme yhdessä opettajan kanssa, että pitäisimme oppitunnit englannin kielellä, jotta oppilaat saisivat harjoitella englannin käyttöä.

Itse oppitunnit Äänekoskella sujuivat mainiosti. Valitettavasti oppilaista kovin moni oli poissa juuri näiltä oppitunneilta, ja harmittelimmekin kun he eivät päässeet osallistumaan. Kyseessä oli koulun englannin- ja ruotsinopettajan järjestämä kansainvälisyyskurssi oppilaille, jotka olivat olleet tai olivat lähdössä ulkomaille johonkin projektiin tai jotka olivat muuten vain kiinnostuneita kansainvälisyys-teemasta. Oppilaat olivat 17-18-vuotiaita ja opiskelivat esim. auto- tai rakennusalalla. Paljon käytännönläheisempää siis kuin meillä Seminaarinmäellä.

Opettajaksi opiskelevana minusta oli mielenkiintoista päästä seuraamaan erilaista kouluarkea kuin mihin olen tottunut. Olen itse käynyt lukion ja opiskeluaikanani olen käynyt seuraamassa oppitunteja ainoastaan Norssilla. Jo se, että kyseessä oli ammattikoulu, tarjosi täysin erilaisen ympäristön kuin mihin olen tottunut, ja mielenkiintoisuutta lisäsi se, että koulu sijaitsi hieman pienemmällä paikkakunnalla. Itse asiassa olisi ollut kiinnostavaa päästä seuraamaan myös varsinaisia kielten oppitunteja ja nähdä, miten ne eroavat lukion kieltenopetuksesta. Todennäköisesti opiskelu painottuu enemmän ammattisanastoon ja kielten opiskelussakin on enemmän läsnä käytännön työelämän aspekti, mikä on mielestäni oikeastaan hyvä.

Kouluvierailua suunnitellessamme ja toteuttaessamme oli hauskaa huomata, kuinka minulla ja vaihto-opiskelijalla oli erilaisia työskentely- ja toimintatapoja. En osaa sanoa, johtuvatko erot kulttuurista vai siitä, että olemme vain tottuneet tekemään asioita eri tavalla. Tällaisen vierailun toteuttaminen vieraalla kielellä tuo myös aina omat haasteensa; osaavatko molemmat ilmaista itseään englanniksi riittävän hyvin, että voivat tuoda kaikki ideat ja mielipiteet julki, riittääkö kielitaito esitelmän pitämiseen luokan edessä jne. Minä kyllä huomasin taas itsestäni, että joka kerta kun olen luokan edessä, minulla vahvistuu tunne, että pidän siitä. Nautin luokan edessä olemisesta ja nuorten kanssa toimimisesta, vaikka vierailuamme ei ehkä varsinaisesti ihan opettamiseksi voi kutsuakaan. Koska opiskelen opettajaksi, minulle on tärkeää saada tällaisia kokemuksia, jotka vahvistavat ajatuksia siitä, että haluan todella opettajaksi.

Suosittelen kouluvierailumahdollisuutta kaikille kieltenopiskelijoille! Varsinkin opettajiksi opiskelevilla on tässä erinomainen tilaisuus päästä vierailemaan muissa keskisuomalaisissa kouluissa kuin Norssilla. Vierailun suunnitteleminen ja toteuttaminen tuo myös mukavaa vaihtelua omaan opiskeluarkeen. Vaikka minullakin oli melko paljon opiskelukiireitä kun suunnittelimme vierailua, oli se kuitenkin loppujen lopuksi hauska piristys muuten niin tasaiseen puurtamiseen. Kouluvierailun yhteydessä on myös helppo luoda kontakteja kouluihin mahdollisia sijaisuuksia ajatellen. Sen lisäksi on mielenkiintoista päästä näkemään, millaista vaihto-opiskelijan elämä täällä Jyväskylässä on, monilla kieltenopiskelijoilla kun on itsellään kokemusta vaihdosta jossain muussa maassa. Ja ei sovi tietenkään unohtaa; kouluvierailun toteuttaminen yhdessä vieraskielisen puhujan kanssa on loistava ja arvokas tilaisuus käyttää vierasta kieltä kotikentällä!

Avainsanoina kansainvälistyminen, kouluvierailu