Tervetuloa Kielipään blogiin

Me kaikki käytämme kieltä joka päivä ja se on läsnä lähes kaikessa mitä teemme: kommunikoinnissa, oppimisessa, vaikuttamisessa, ajattelussa, itseilmaisussa. Siksi meillä kaikilla on mielipiteitä kielestä ja siitä, miten kieltä tulisi käyttää. Arkikäsitykset kielestä ovat kuitenkin usein hyvin mustavalkoisia ja tunnepitoisia. Harvoin tulemme ajatelleeksi, miten monitahoisesta ja monimutkaisesta ilmiöstä itse asiassa on kyse.

Paitsi että kieli itsessään on monitahoinen, myös modernin yhteiskunnan murrokset pakottavat arvioimaan uudelleen vallalla olevia kielikäsityksiä ja kielikoulutusta. Kielen ja kielenkäytön muuttumiseen vaikuttaa esimerkiksi se, että nykymaailma on aidosti monikielinen ja monimediainen. Tämän pitäisi heijastua myös siihen, miten kieltä opetamme ja tutkimme. Kielenkäytön samoin kuin opetus- ja koulutustehtävien tulee siis joustaa ja muuttua uudenlaisten haasteiden edessä, ja suomalaisten riittävän laaja-alainen kieli- ja viestintätaito tulee turvata.

Olemme jo pitkään toimineet kielikysymysten parissa ja olleet mukana monenlaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ne ovat toki vieneet asioita eteenpäin, mutta silti usein on jäänyt tunne, että eri näkökulmat ovat jääneet toisistaan irrallisiksi ja kokonaiskuvan muodostuminen siksi puolitiehen. Näemme, että Kielikampusyhteistyön kaltaisella toiminnalla on tilausta tämän hetken monimuotoisessa maailmassa ja sen kautta on oikeasti mahdollista luoda pysyviä rakenteita yhteistyölle ja saavuttaa näin entistä laaja-alaisempi ymmärrys kielen, kielenkäytön ja oppimisen kysymyksistä ja näin myös tarjota eväitä kieliin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja suunnitteluun. Olemme optimistia ja innostuneita tästä mahdollisuudesta.