Saksan kieli tieteissä ja talouselämässä

Saksan kielen roolia tieteissä pohdittiin Deutsch in den Wissenschaften – Deutsch schafft Wissen -konferenssissa Essenissä 10.-12.11.2011. Konferenssin järjestivät Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ja Institut für deutsche Sprache (IdS). (http://www.goethe.de/lhr/prj/diw/daw/deindex.htm). Plenaarikeskustelussa ja viidessä foorumissa keskusteltiin mm. siitä, miten saksan kielen rooli nähdään ulkomailla, mitkä roolit kielellä on tiedon tuottamisessa, mitä lisäarvoa monikielisyydellä on, mitä yhteyttä on tieteellä ja julkisuudella sekä miten ”journal impact factor” ohjaa tieteellistä julkaisemista. Keskustelijoina olivat eri tieteiden edustajat 14:sta maasta ja lisäksi Springer kustantamon edustaja. Plenaarikeskustelun juontajana toimii journalisti ja se on seurattavissa netissä osoitteessa http://www.goethe.de/lhr/prj/diw/daw/de8459843.htm. Jyväskylästä osallistui kutsuttuna esitelmöitsijänä romaanisen filologian professori Outi Merisalo, jonka pääsanoma oli ”Lernt Sprachen!” (Oppikaa kieliä!).

Saksa on myös tärkeä kieli talouselämässä, mikä kävi ilmi 22.11.2011 Bernd Fischerin pitämässä luennossa aiheesta ”Interkulturelle Aspekte in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Finnland”. Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin varajohtaja Fischer korosti, että Saksa kuuluu sekä Suomen ulkomaankaupassa että maailmankaupassa vienti- ja -tuontimaiden kärkeen, ja että saksan taidot luovat myös suomalaisille pk-yrityksille ehdottomasti etulyöntiedun kaupankäynnissä Saksan kanssa. Luento kuului Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen luentosarjaan.