Kuulumisia matkalta

Oppimista on usein verrattu matkantekoon. Kuten jokainen matkalla ollut tietää, päämäärään on vaikea päästä, jos ei tiedä, mihin suuntaan tulisi kulkea. Tarvitaan siis suuntaviittoja, jotka ohjaavat kulkemaan oikeaan suuntaan. Aina suuntaviitat, navigaattorit ja kartat eivät auta, jolloin on kysyttävä neuvoa osaavammalta. Hermoja ei silti kannata menettää, vaikka joskus vähän eksyisi. On hyvä muistaa, että samaan päämäärään voi päästä useita reittejä, joista toiset saattavat olla hitaampia ja toiset nopeampia. Kulkemalla erilaisia reittejä maisemat voivat olla hyvinkin erilaisia, ja matkan aikana voi kokea unohtumattomia seikkailuja.

Olimme alkuviikosta vahvalla edustuksella vieraiden kielten pedagogiikan konferenssissa Vaasassa. Nuo kaksi päivää olivat täynnä erilaisia kohtaamisia. Esitelmät ja niihin liittyneet kahvipöytäkeskustelut tekivät näkyväksi sen, että samanlaisten kysymysten äärellä ollaan muuallakin huolimatta kielestä, tieteenalasta tai maantieteellisestä sijainnista. Hienoa oli myös nähdä kasvatustieteilijät ja kielitieteilijät samassa salissa kuuntelemassa toisiaan ja nyökyttelemässä päitään toistensa ajatuksille. Juuri tällaista dialogia myös Kielikampus-yhteistyö toivottavasti osaltaan edistää!

Tutkimuksessa kuljetaan usein vieraita polkuja ja kartoitetaan tuntemattomia maastoja. Matkantekoa kuitenkin helpottaa, kun on olemassa joitain maamerkkejä, aikaisempien kulkijoiden piirtämiä karttoja ja matkaa ei tarvitse tehdä yksin. Joskus käy niinkin, että vaikka samaa tuttua reittiä kulkisi useastikin, saattavat maisemat reitin varrella muuttua. Siksi onkin hyvä välillä irrottaa katseensa tiestä ja pysähtyä katselemaan ympärilleen.

Kohtaamiset eivät rajoittuneet vain konferenssiin. Kuljettajamme oli kiinnostunut sekä työstämme opettajina ja tutkijoina että kielestä tutkimuskohteena, mikä oli hyvä muistutus siitä, että ihmiset ovat usein kiinnostuneita kielenilmiöistä, vaikka lähestyvätkin niitä eri tulokulmista kuin kielentutkijat. Tätä kiinnostusta tulisi vaalia ja huolehtia siitä, että tutkimustuloksemme tavoittavat niistä kiinnostuneet.

Kielentutkimus ja kielenopetuksen kehittäminen ovat yhteistä matkantekoa.