Äidinkielet ja vieraat kielet

Olen asunut neljä vuotta poissa Suomesta. Tänä aikana olen pohtinut usein, mitä oikeastaan äidinkielelläni teen ja mihin sitä tarvitsen. Kun palaan kotimaahan, saan huomata, etten ole mietteineni yksin.

Helmikuun pakkasissa keskustelu käy kuumana.

Ensimmäiset viikot kuluvat ihmetellen. Luulin eläneeni vieraan kielen kanssa, mutta samalla, kun taiteilin itse verovirastoissa ja kauppahalleissa ilman äidinkieltäni, tuli vieraasta kielestäni toisaalla kotimaani puolivirallinen käyttökieli. Kaikkia suunta ei ilahduta. Vääntö kielestä on kovaa etenkin koulutuksellisissa yhteyksissä.

Suomen kieli on kulkenut pitkän ja kivisen taipaleen noustakseen sivistyskielen asemaan. Oman erikoisalani keskustelunanalyysin kohdalla tämä on vielä nähtävissä, kun tutkimusala on verrattain uusi ja anglosaksisessa maailmassa syntynyt. Suomenkieliset termit ovat vakiintuneet käyttöön, kun niitä on keksimällä keksitty, että tieteenalan sisällöillä olisi paikka myös omassa kieliyhteisössä.

Lienee silti selvää, ettei suomen kieli yksin riitä. Englantikaan ei yksin riitä. Nyky-yhteiskunta vaatii monipuolisia kielellisiä valmiuksia, sillä kielten – myös äidinkielen – syvällinen osaaminen luo perustan sellaisille tietoyhteiskunnan uusille kansalaistaidoille kuin kriittiselle ajattelulle, ongelmanratkaisulle sekä yhteiselle ja jaetulle tiedon käsittelylle ja rakentelulle. Ellei kieliä vaalita, kasvaa tiedon valtatie pian heinää. Se, miten eri kielille luodaan aitoja rinnakkaisen käytön mahdollisuuksia, on toinen kysymys. En ole toistaiseksi kuullut kattavaa ratkaisua, mutta kylläkin paljon valveutunutta keskustelua. Sitä tarvitaan lisää. Monipuoliseen kielitaitoon kuuluu myös monipuolinen kielitietoisuus: halu pysähtyä kielten äärelle, ymmärrys oman kielenkäyttönsä ulottuvuuksista, kyky nähdä kieli osana muita sosiaalisia ja kulttuurisia käytänteitä sekä taito arvioida, mihin suuntaan erilaiset kielipoliittiset ratkaisut vievät.

Kielellisiä ulottuvuuksia kartoitetaan lisää Tieteen päivien yhteydessä järjestetyssä Tiedä suomeksi –keskustelutilaisuudessa sekä Monikielinen arki –yleisöluennolla. Istunen molemmissa eturivissä.