Päättyneet täydennyskoulutukset

     Kieliä kaikille! (2019-2020)        Varhaista kielenoppimista kaikkialla
                                                                                                                     (2017 - 2018)

Kieliä kaikille!             Varhaista kielenoppimista kaikkialla