Varhaista kielenoppimista kaikkialla (2017–2018)

Varhaista kielenoppimista kaikkialla  miten ja miksi oli kielenoppimisen varhentamista tukeva täydennyskoulutus opettajille. Koulutuksen järjesti Jyväskylän yliopiston Kielikampus lukuvuoden 20172018 aikana. Koulutus oli osa kielenoppimisen varhentamista tukevaa valtion kärkihanketta, ja sitä rahoitti Opetushallitus.

Kielenoppimisen varhentamista tukeva koulutus antoi opettajille työkaluja kasvattaa kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita. Käytännön työtapojen lisäksi koulutus tarjosi tiiviin ja tutkimukseen perustuvan taustoituksen

  • uusista kielikäsityksistä,
  • monikielisyydestä,
  • monimediaisista ympäristöistä sekä
  • kielitietoisesta, tutkivasta oppimisesta.

Koulutus pidettiin sekä laajamittaisena, yhden lukuvuoden kestävänä koulutuksena Jyväskylässä, että tiiviimpänä yhden päivän koulutuskertana neljällä eri paikkakunnalla.

Lisätietoja ja koulutuksen materiaalit löytyvät koulutuksen omalta sivulta: https://varhaistakielenoppimista.wordpress.com/ 

Koulutuksen vastuuhenkilöinä toimivat projektisihteeri Ville Hämäläinen sekä yliopistonlehtori Katja Mäntylä.