Maaliskuun MINI-IKI-Kahvit: Askeleita oman toiminnan kehittämiseen

Maaliskuun MINI-IKI-kahvien teemana on pienestä liikkeelle – askeleita oman toiminnan kehittämiseen. Tästä paketista löydät materiaalia teeman käsittelemiseen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Materiaalimme tarjoaa näkökulmia siihen, miten ja mistä kehittämistyössä voisi lähteä liikkeelle. Pohtikaa ensin teemaa joko yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa, apuna voitte käyttää aiheeseen johdattelevia kysymyksiä. Kurkatkaa seuraavaksi käytännön ideoita; löydättekö näistä inspiraatiota oman toiminnan kehittämiseen? Kahvikupin äärelle luettavaksi olemme koonneet muutamia blogitekstejä, jotka tarjoavat kokemuksia ja inspiraatiota aiheen käsittelyyn. Lopun syventäviin teksteihin voitte paneutua halutessanne ja laajentaa näkökulmianne niiden kautta.

Johdatus aiheeseen

Oman työn kehittäminen ja siihen liittyvät näkökulmat ovat keskeinen osa nykyajan työelämää alalla kuin alalla, myös kielikasvatuksen parissa. Kehittämistyötä voidaan tehdä monella eri tasolla: kokeilujen kautta löytyy arkeen sujuvia toimintatapoja joko omaan työskentelyyn, tiimin kanssa tehtyyn yhteistyöhön tai koko yhteisön käyttöön. Oman työn ja toimintatapojen kehittäminen sekä prosessin herättämät tunteet, ajatukset ja kokemukset ovat varmasti tuttuja monelle kielikasvattajalle. Kokeilemisen ja soveltamisen kautta syntyy käytänteitä, ja vähitellen karttuvat onnistumisen kokemukset rohkaisevat jatkamaan kehittämistä. Joskus käy niinkin, että kaikki kokeiltu ei tunnu toimivalta esimerkiksi yhden ryhmän kanssa, mutta toisen porukan keskellä idea toimii hyvin. IKI-hankkeessa mukana olleiden kielikasvattajien kertomuksissa korostuu kuitenkin yksi keskeinen ajatus: kehittämistyössä voi – ja kannattaa – lähteä liikkeelle pienestä. Rento ote ja kokeilunhalu kantavat pitkälle! Välillä onkin hyvä pysähtyä pohtimaan omia työtapojaan sekä niitä periaatteita ja tavoitteita, jotka ohjaavat omaa toimintaa kielikasvattajana. Olemme koonneet pohdinnan tueksi joitain kysymyksiä, joita voi lähestyä joko yksittäisen kielikasvattajan tai työyhteisön näkökulmasta.

 • Millä keinoin ja miten olet kehittänyt/kehität omaa työtäsi?
 • Millaista olisi unelmiesi kehittämistyö kielikasvatuksessa? Mitä tekisit, jos vain taivas olisi rajana ja käytössäsi olisivat kaikki mahdolliset resurssit? Mitä näistä asioista voisit tuoda omaan työskentelyysi jo nyt?
 • Mitkä ovat mielestäsi työn kehittämiseen liittyvät isoimmat haasteet tai kompastuskivet, jos sellaisia on? Miten haasteita voisi ratkaista ja mitä itse voisit tehdä asian edistämiseksi?
 • Mitä ajatuksia ja tunteita toteamus “pienestä liikkeelle” herättää sinussa?
 • Pohdintojen pohjalta: Mitä konkreettisia toimia voisit seuraavaksi tehdä kehittämistyössäsi?

Ideoita toimintaan

Aktiviteetteja IKI-hankkeen käsikirjasta:

 • Ideoita väliarviointikeskusteluun, s. 213
 • Kielisuihkuttelu arjen lomassa, s. 72
 • Varhennuksen vuosikello, s. 216

IKI-hankkeessa mukana olleiden kielikasvattajien vinkkejä kehittämistyöhön ja sen käynnistämiseen:

 • Rohkeasti liikkeelle – kokeile ja havainnoi, mikä toimii
 • Kannattaa aloittaa pienestä – onnistumisen kokemukset rohkaisevat kokeilemaan lisää
 • Jos mahdollista, vieraile esimerkiksi kollegan tunnilla tai käy seuraamassa toisen tiimin toimintaa
 • Kokeilujen myötä syntyvät huomiot ja havainnot kannattaa kirjata ylös
 • Ota lapset ja oppilaat mukaan suunniteluun ja hyödynnä heiltä tulevia ideoita

Vinkit on poimittu IKI-haastatteluaineistosta. Lisää vinkkejä löydät IKI-hankkeen tuottamasta käsikirjasta, joka ilmestyy keväällä 2021.

 

Pientä luettavaa kahvikupin äärelle

Voit halutessasi tutustua seuraavaan blogitekstiin:

Tea Kangasvieri: Mistä puhumme kun puhumme innovatiivisesta kielikasvatuksesta (julkaistu 15.3.2021)

Syvemmälle aiheeseen