Asiantuntijuutta jakamassa – uuttaluova.fi

Kirjoittajat: Anne Martin ja Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen luotsaama valtakunnallinen Uutta luova asiantuntijuus – opettajan perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hanke on viimeisen parin vuoden ajan kartuttanut verkkoon avointa materiaalia, jonka tavoite on inspiroida, innostaa ja haastaa kasvatus- ja koulutusalan osaajien ajattelua. Uuttaluova.fi-sivustolta löytyy hankkeen tuottamia videoita ja blogitekstejä, joissa käsitellään muun muassa koulun kehittämistä, opettajuutta ja sen muutoksia, yhteistyötä ja opettajankoulutusta.

ULA-hanke pyrkii siltaamaan opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta, ja sivuston materiaali onkin suunnattu ensisijaisesti niin opettajankoulutuksen kuin opettajayhteisöjen käyttöön. Monessa blogitekstissa ja videossa teema on ammatti- ja oppiainerajat ylittävä, ja materiaaleissa saavat äänensä kuuluviin koulutusalan eri toimijat. Sivustolla reagoidaan myös ajankohtaisiin ilmiöihin, jollaisia ovat esimerkiksi blogit tulevaisuuden tärkeistä taidoista ja koronakaaoksen keskellä oppimisesta. Sivustolla tarjolla olevasta lukemistosta mainittakoon myös vapaasti ladattava Ilmiömäistä!-teos, joka kokoaa yhteen lukuisien suomalaisten koulutusalan asiantuntijoiden artikkeleita ilmiölähtöisestä lähestymistavasta opetusalalla.

ULA-hanke käynnistyi talvella 2018, ja heti alusta saakka ministeriörahoitteisen hankkeen tavoitteena oli tuoda yhteen sivuston kautta ammatillisesta kehittymisestä ja luovista kokeilusta kiinnostuneet alan toimijat – ei vain hankkeen ajaksi, vaan sisällön tuotannolla on tavoiteltu pitempää elinkaarta. Yleistajuinen tiedeviestintä on koettu hankkeessa tärkeäksi, ja siihen on voitu panostaa muun tutkimus- ja kehitystyön rinnalla.

Innovatiivisuuteen ja luovaan yhteistyöhön tähtäävä ULA-hanke on neljän yhteistyöyliopiston voimin toteuttanut monia mielenkiintoisia projekteja, joissa koulujen ja opettajankoulutuslaitosten toimijat on tuotu yhteen. Kesään 2021 saakka toimiva ULA julkaisee 3.11. järjestettävässä online-tilaisuudessa raportin, jossa kootaan yhteen hankkeen aikana tehtyä työtä. Samalla tapahtuma on keskustelutilaisuus, jossa nähdään videotervehdyksiä ja jossa voi seurata yhteistyökumppaniemme paneelikeskustelua muun muassa luovuudesta ja rajat ylittävistä ideoista koulutuksessa. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siitä tiedotetaan tarkemmin uuttaluova.fi-sivustolla. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!