Kielikampus Toukofest-hulinassa 29.5.2019

Kirjoittajat: Pinja Vuorio ja Kia Dahl, 3. vuoden opiskelijoita kieli- ja viestintätieteiden laitoksella

Kielikampus osallistui Nuorten Suomi ry:n järjestämään Toukofestiin 29.5.2019. Toukofest on peruskouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma, jossa eri toimijat järjestävät info- ja toimintapisteitä tuoden esille omaa toimintaansa.

Osana Kielikampuksen toimintapistettä meidän tarkoituksenamme oli tehdä kielipiste, joka houkuttelisi niin alakoululaisia kuin yläkoululaisiakin. Päätimme pitää pisteemme yksinkertaisena ja sellaisena jota olisi helppo valvoa ja ohjeistaa koko tapahtuman ajan. Näin ollen päädyimme Twister-peliin, johon yhdistimme kuutta eri kieltä (japani, venäjä, englanti, saksa, slovakki ja ruotsi). Osallistujat saivat itse valita kohdekielen ja mahdollisuutena oli myös vaihtaa kieltä pelin aikana. Kynnys osallistua oli matala sen vuoksi, että peli oli entuudestaan tuttu ja ainoastaan värit sanottiin vieraalla kielellä. Aktiviteetti huomioi myös sellaisia oppijoita, jotka oppivat liikkumalla. Oli mukava nähdä, että oppilaat pystyivät pelaamaan hyvin Twisteriä keskenään. Meidät yllätti slovakin kielen innostus pelaajien keskuudessa, sillä se tuntui olevan suosituin vaihtoehto.

Askarteluosuus puolestaan sisälsi hieman kulttuuria, sillä osallistujat pääsivät värittämään matryoshka-kuvia, joista tehtiin tikkunukkeja. 

Pisteellämme oli myös mahdollista hieman opetella kyrillisiä (venäläisiä) aakkosia. Oman nimen kirjoittaminen havainnollisti suomesta venäjään kääntämistä. Sana-arvoitus – jossa arvailtiin, mitä venäjänkieliset sanat olivat suomeksi – havainnollisti puolestaan venäjästä suomeen kääntämistä. Tämä tehtävä sulautui hyvin muuhun vähän kepeämpään toimintaan.

Pyrimme ottamaan huomioon tehtäviä laatiessamme niin alakoululaiset kuin yläkoululaiset. Tehtävät eivät olleet liian monimutkaisia saati pitkiä, mikä auttoi nuoria/lapsia säilyttämään mielenkiinnon pisteellämme.

Aluksi meistä tuntui hiukan haastavalta ottaa kontaktia ohimeneviin lapsiin, mutta vähitellen aloimme pysäytellä heitä enemmän ja houkuttelusta tuli helpompaa. Pystyimme rentoutumaan heidän kanssaan, ja useat esittivät jopa meille kysymyksiä ja kertoivat kielikokemuksistaan oma-aloitteisesti. Hauskaa oli myös nähdä, se että moni meni hakemaan kaverinsa pisteellemme.

Saimme paljon lapsia, mutta myös nuoria pisteellemme lähestymällä heitä kysymällä: "Moi! Haluutteks oppia kirjoittamaan nimenne venäjäksi?", mikä tuntui olevan avain siihen, että lapsi halusi itse oppia ja oli motivoitunut tekemään pisteellämme tehtäviä.

Onnistuimme mielestämme innostamaan lapsia pisteellemme. Sen havaitsimme siitä, että vaikka pisteeltämme ei saanut pinssejä ja muuta oheismateriaalia yli puolet ajasta, oli meillä silti kiinnostuneita kävijöitä. Twister tuntui myös saavan positiivista huomiota. Lapset ja nuoret olivat innostuneita eri kielistä, joihin tämän pelin avulla tutustuttiin leikin kautta.

Pyrimme myös tilanteet huomioiden kertomaan Jyväskylän yliopistosta ja siitä, mitä kaikkia eri kieliä siellä pystyy opiskelemaan. Voisimme sanoa, että valtaosa pisteellemme tulleista tuli joko kyrillisten kirjainten taikka Twisterin takia. Mitä pienempi tulija oli, sitä enemmän kyrilliset kirjaimet kiinnostivat.