Integra-kurssin aakkoset

Kirjoittajat: Ahmed Barakat, Anastasia Epifaniva, Bashir Hashimi, Irina Gavriliuk, Kreetika Chauhan, Larisa Tcekhanovich, Mohamad Kasem, Mohamad Taha ja Samson Dibessa (Integra-koulutuksen B-ryhmä)

Me, suomen kieltä toisena kielenä opiskeleva ryhmä, aloitimme opiskelumme Jyväskylän yliopiston Integra-hankkeessa maaliskuussa 2018. Ihan alusta lähtien jokaisella meistä on ollut sekä omia että yhteisiä tavoitteita.

Tiedetään, että vieraan kielen opiskeleminen aikuisiässä ei ole helppoa. Pitääkö tämän prosessin välttämättä kestää vuosia vai voiko olla joku muu vaihtoehto? Onko järkevä suunnitelma ja reflektointi yhtä tärkeitä ja auttaako työskenteleminen pienryhmissä oppimaan kieltä? Onko mahdollista samaan aikaan opiskella tehokkaasti tieteellistä suomea, akateemista englantia ja omaan alaan liittyviä asioita Avoimessa yliopistossa? Yritämme löytää vastauksia näihin kiinnostaviin kysymyksiin seuraavaksi.

  

MEIDÄN AAKKOSEMME

 

I - INNOVAATIO

Integra on Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen innovaatio, joka auttaa korkeastikoulutettuja maahanmuuttajaopiskelijoita. Se on Jyväskylän yliopiston ensimmäinen kotouttamisohjelma, joka alkoi maaliskuussa 2018. Ohjelmassa 18 opiskelijaa opiskelee suomea ja englantia.

 

N - NÄKÖKULMA

Jokaisella opiskelijalla, joka haki Integraan, oli oma henkilökohtainen tavoite, mitä hän haluaisi saada Integrasta. Yleisesti kaikki oppivat asioita, jotka liittyvät akateemiseen elämään ja yliopistoelämään. Riippumatta siitä, haluaako opiskella Integran jalkeen englanniksi vai suomeksi, Integrasta on hyötyä.

 

T - TUTKIMUS

Integrassa olemme oppineet monia asioita, kuten kirjoittamaan referaatin, esseen, ja kriittisen arvostelun, sekä olemme tehneet esityksiä ja tutkimuksen.Tutkimuksessa yksi iso osa oli asiantuntijahaastattelu, josta saimme paljon tietoa. Nämä kaikki asiat ovat tärkeitä asioita yliopistokoulutuksessa ja on tärkeää osata ne hyvin.

 

E - ENGLANNIN KURSSI

Englannin kurssi on yksi  Integra-projektin kursseista, jolla opimme akateemisen englannin kielen erilaisia taitoja, esimerkiksi puhe-esityksen tekemistä ja kirjoittamista, jotka auttavat meitä, kun opiskelemme korkeakoulussa.

 

G - GURU

Guru on sanskritiläinen termi, joka tarkoittaa opettajaa. Gurun tärkeimmät tehtävät ovat opettaminen ja ohjaaminen. Gurut antavat vinkkejä ja motivoivat opiskelijoita siirtymään eteenpäin elämässään. Meilläkin on monia tällaisia opettajia, jotka ovat auttaneet meitä monella tavalla.

 

R - RYHMÄTYÖ

Se oli uusi asia monille opiskelijoille. On tärkeää kehittää kaikkien opiskelijoiden kykyä tehdä ryhmätyötä yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Integrassa olemme tehneet paljon ryhmä- ja parityötä.

 

A -AVOIN YLIOPISTO

Integran suunnitelman mukaan suomen kielen opiskeluun liittyy ammatti-identiteetin rakentaminen. Meillä on ollut hyviä mahdollisuuksia opiskella oman alan kursseja Avoimessa yliopistossa ja olemme saaneet paljon apua oman alan kielen opiskelemiseen.

 

K - KIELEN OPPIMINEN

Kielitaidon kehittämiseksi harjoittelimme keskustelua hyvässä ilmapiirissä, ja miten kirjoitetaan ja luetaan akateemisia tekstejä. Sellaiset harjoitukset lisäävät osaamista.

 

U - UUTISET

Integran aikana olemme kuunnelleet aika paljon erilaisia uutisia. Olemme ylpeitä itsestämme, koska ne eivät ole selkokielellä, vaan tavallisia uutisia, jotka on tarkoitettu kantasuomalaisille. Me olemme opiskelleet, miten ymmärtää niitä, mikä on hyödyllinen taito sekä arkielämässä että opiskeluprosessissa.

 

R - REFLEKTOINTI

Onko tärkeä taito reflektoida omaa oppimista?

Onko mahdollista tehokkaasti oppia mitä vain ilman pohdintaa? Miksi tarvitsee puhua itsensä kanssa rehellisesti ja kuulla omaa ääntä? Vastaukset me tiedetään!

 

S - SUUNNITELMA  

Jokainen Integran opiskelujakso opiskellaan suunnitelman mukaan. Jo alussa tiedämme mitä, milloin, minkä takia, missä järjestyksessä asiat opitaan. Meidän yhteinen kokemuksemme on se, että tällainen systeemi auttaa edistämään oppimisprosessia, toimimaan järkevästi ja näkemään tulokset.

 

S - SUOMEN KIELI/SUOMI

Suomen kieli on Integra-kurssin pääkieli. On sanottu, että suomen kieli on vaikea oppia. Kaikista haasteista huolimatta ja sen tuen avulla, jonka saimme opettajilta, osaamme täällä puhua paremmin suomea kuin aiemmin. Tällä kurssilla opittiin ja opitaan vielä haastavaa suomen kieltä, esimerkiksi yliopiston kulttuuria ja akateemisia asioita. Ne olivat meille uusia ja haastavia, mutta eivät enää niin paljon kuin aikaisemmin. Meidän päätavoitteemme on, että pääsemme opiskelemaan korkeakoulussa, siksi olemme täällä, koska uskomme, että tämä kurssi on meille hyödyllinen.

 
I - INTEGRAATIO

Se on yksi akkulturaatiostrategian neljästä strategiasta, ja se on paras strategia maahanmuuttajille kuten meille. Tässä yksilö arvostaa omaa kulttuuriaan ja samalla haluaa sopeutua uuteen kulttuuriin. Hän arvostaa vuorovaikutusta uuden kulttuurin kanssa.  Integraatio on yksi tärkeä tavoite meidän Integran kurssillamme. Kielitaito on todella tärkeä, jos halutaan kuulua  yhteiskuntaan  ja  omaksua Suomen kulttuuria.

 

Lopuksi

Meidän tietomme ja taitomme opiskelun jälkeen ovat monien asioiden summa. Meidän osaamisemme riippuu siitä, kuinka tehokkaasti kaikkia asioita, joita olemme opiskelleet, käytetään. Olemme saaneet hyviä luku- ja opiskelutapoja ja -taitoja, tavoitteellisuutta ja riittävästi motivaatiota. Olemme myös saaneet vinkkejä, kuinka kehittää opiskelutapoja, jotta oppimisesta tulee laadukkaampaa. Toivotaan, että jokainen opiskelija Integrasta valmistumisen jälkeen voi helposti jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon hänellä on opinto-oikeus.

Olemme rakastaneet kursseja ja niiden kaikkia osia.

 

Paljon kiitoksia kaikille opettajille ja kaikille, jotka osallistuivat Integran kursseihin!

 

Lue täältä lisätietoja Integra-hankkeesta