Tietosuojailmoitus, Kielikampus (yhteydenottolomake)

Tietosuojailmoitus, Kielikampus (yhteydenottolomake)

2

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Kielikampuksen koulutuksista kiinnostuneiden tiedot kerätään yliopiston Plone-lomakkeen kautta. Lomakkeella antamiasi tietoja käytetään Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen. Henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, eli rekisteröity on antanut suostumuksensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Kielikampus käsittelee lomakkeella antamiasi henkilötietoja, joita ovat nimesi ja yhteystietosi sekä lomakkeen muissa kohdissa mahdollisesti mainitsemasi henkilötiedot.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Lomakkeella antamiasi tietoja käsittelevät Kielikampuksen koulutusten suunnitteluun osallistuvat henkilöt. Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta käsiteltäväksi kolmansille osapuolille.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Tietoja käsitellään ja säilytetään sen aikaa kuin rekisteröity on mukana Kielikampuksen koulutustoiminnassa. Yhteystietopankkia päivitetään kahden vuoden välein, jolloin toiminnasta poistuneiden tiedot poistetaan.

Suostumuksen peruminen tai kielto-oikeuden käyttäminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Voit peruuttaa suostumuksen laittamalla sähköpostiviestin osoitteeseen kirjaamo(a)jyu.fi ja kielikampus(a)jyu.fi. Kerrothan viestissä, että suostumuksen peruminen koskee Kielikampuksen koulutuksia. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille, jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Kielikampus vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Kielikampus, kielikampus(a)jyu.fi

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 24.4.2020 alkaen.