Kieliä kaikille! (2019–2020)

Kieltenopetuksen varhentamisen täydennyskoulutusta A1-kieltä varhentaville 1.–2. luokkien opettajille

Kieliä kaikille! -täydennyskoulutus oli suunnattu ensisijaisesti A1-kieltä varhentaville 1.–2. luokkien opettajille. Koulutuksen keskeisinä sisältöinä olivat kielen oppiminen, toiminnallisuus, arviointi, kielisalkku ja opetuksen eriyttäminen varhennetussa kieltenopetuksessa. Koulutus koostui verkko-opinnoista sekä kontaktiviikonlopuista, jotka järjestettiin Jyväskylän yliopistolla. 

Tutustu Kieliä kaikille! -koulutuksen materiaaleihin sekä muihin Kielikampuksen päättyneiden koulutusten materiaaleihin osoitteessa https://peda.net/jyu/kielikampus/tl

Kieliä kaikille! -koulutuksen rahoitti Opetushallitus.