Draaman käyttö monikielisessä opetuksessa

Draama rohkaisee leikittelemään ja kokeilemaan kielellä ja se voi myös parantaa ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyttä. Draama on kehollista tekemistä ja luovaa toimintaa, joka ylittää kielirajat. Oppilaan voi olla helpompaa harjoitella roolissa erilaisia kieliä: silloin oppilas saa olla hetken aikaa joku muu. Luokassa voi olla pientä rekvisiittaa, kuten hassuja hattuja, joita oppilaat saavat vapaasti kokeilla ja harjoitella roolien ottamista. Erilaisilla ilmeillä ja asennoilla voi myös viestiä paljon: aina ei tarvita edes sanoja!

Draamaa käytettäessä on aina hyvä muistaa draamasopimus, jonka avulla varmistetaan se, että oppilaat tuntevat olonsa turvallisiksi ryhmässä. Draamasopimus pitää sisällään draamatoiminnan säännöt ja ne on aina hyvä käydä läpi oppilaiden kanssa.

Seuraavaksi muutamia konkreettisia draamaideoita, joita voi toteuttaa monikielisissä ryhmissä.

Äänimaisema

Äänimaiseman tekeminen on hauska ja kielivapaa harjoitus. Istutaan ringissä ja opettaja lukee pienen tarinan tai näyttää kuvan jostain paikasta. Esimerkiksi opettaja voi näyttää kuvan synkästä ja pimeästä metsästä tai vaikka valoisasta viidakosta täynnä eläimiä.

Tämän jälkeen lähdetään miettimään mitä ääniä metsästä voi kuulla. Voidaan ensin tehdä yhteisesti listaa mitä kaikkia ääniä metsästä voisi löytyä tai harjoitus voidaan aloittaa ilman yhteistä mietintää. Oppilaat saavat päästää sellaisia ääniä, joita heidän mielestään paikasta voisi kuulua. Halutessaan oppilaat voivat mennä makaamaan selälleen ja sulkea silmänsä, jolloin he voivat kuvitella olevansa kyseisessä paikassa. Lopuksi annetaan lupa avata silmät.

Hyviä äänimaisemia, joita saa vapaasti käyttää opetuksessa löytyy esimerkiksi Pixabayn sivulta. Alla muutama esimerkki:

Etäopetusvinkki! Äänimaiseman tekeminen onnistuu myös etäopiskeluna, jolloin opettaja voi pyytää oppilaita etsimään kotoa erilaisia ääniä ja nauhoittamaan niitä. Oppilaat voivat lähettää ääninäytteensä opettajalle ja opettaja voi omalla koneellaan yhdistellä niistä yhtenäisen äänimaiseman.

Tunnetilaharjoitus

Opettajalla on erilaisia kuvia, joissa näkyy ilmeitä. Valitaan yksi tunnekuva, jota tarkastellaan oppilaiden kanssa. Oppilaat yrittävät toistaa kuvan ilmeen. Tämä voidaan tehdä niin, että opettaja näyttää kuvan kaikille ja kaikki toistavat ilmeen samanaikaisesti tai voidaan pyytää vapaaehtoisia eteen näyttämään mallia ilmeestä. Kun sopiva ilme on löytynyt, voidaan siihen lisätä muutamia sanoja. Esimerkiksi oppilaat kokeilevat sanoa ”hyvää huomenta” niin että heidän äänensä sopii ilmeeseen. Näin saadaan harjoiteltua yksittäisiä suomen kielen sanoja hauskalla tavalla.

Lopuksi voidaan pohtia mikä tunnetila kuvan henkilöllä on ja kirjoittaa kuvaan kyseinen tunnetila. Näin saadaan tehtyä luokalle omat tunnekortit, jotka voidaan kiinnittää luokan seinälle näkyviin. Tunneharjoituksen voi ottaa vaikkapa lyhyenä draamavälipalana kerran päivässä ja samoja tunnetiloja voidaan harjoitella useasti, niihin voi ajan myötä lisätä myös liikettä.

Etäopetusvinkki! Myös tunnetilaharjoitus onnistuu etäopiskeluna, jolloin voidaan pyytää oppilaita ottamaan itsestään kuva, jossa hän tekee samanlaisen ilmeen kuin esimerkissä. Oppilaita voidaan pyytää myös ottamaan video, jossa hän tekee ilmeen ja sanoo lyhyen repliikin. Opettaja voi myös pyytää kaikkia kokeilemaan erilaisten ilmeiden tekemistä yhteisessä videokeskustelussa.

JOO-harjoitus

JOO-harjoitus on improvisaatioharjoitus. Improvisaatioon sisältyy olennaisesti idea siitä, että uudet ideat on hyväksyttävä ja heittäydyttävä nopeasti niiden mukaan. Oppilaat seisovat ringissä ja kuka tahansa saa ehdottaa jotain tekemistä, esimerkiksi: ”Hypitään kaikki yhdellä jalalla!”. Kaikkien tulee aina vastata innokkaasti ”joo” ja tehdä ehdotuksen mukaisesti.

Vaikka oppilas ei heti ymmärtäisi mikä ehdotus on, hän näkee toisten oppilaiden tai opettajan esimerkin ja voi matkia heitä. Sanat saavat toiminnallisen muodon. Lisäksi joo-sana sanotaan aina innokkaasti yhdessä ja siihen on helppo tulla mukaan, jolloin kaikki oppilaat tulevat osaksi ryhmää.

Minulla on…

Tämän draamaleikin perusidea on sama kuin hedelmäsalaatilla: oppilaat istuvat ringissä ja yksi seisoo keskellä. Keskellä oleva sanoo: ”Minulla on…” ja kertoo jonkin asian, joka hänellä on. Kaikki, joilla on sama asia, vaihtavat paikkoja keskenään. Esimerkiksi keskellä oleva sanoo: ”Minulla on pikkusisko”, jonka jälkeen kaikki, joilla on pikkusisko, vaihtavat paikkoja.

Harjoitus toimii hyvin sanaston harjoitteluun ja harjoituksen tueksi voikin ottaa erilaisia kuvakortteja. Esimerkiksi Papunetistä löytyy paljon erilaisia kuvia, joita opettaja voi tulostaa ja ottaa avuksi tähän harjoitukseen.

Esimerkkikuvia: https://kuvatyokalu.papunet.net/api/documents/1275585/pdf
Esimerkin kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen ja Sergio Palao

Tämä harjoitus sopii hyvin myös ryhmäyttämiseen, sillä oppilaat oppivat uusia asioita toisistaan. Harjoitusta voi hyvin varioida esimerkiksi käyttämällä erilaisia alkuja, esimerkiksi ”Minä tykkään…”.

Tarinan kuvitus

Opettaja ja oppilaat istuvat ringissä. Opettaja lukee tarinan ja oppilaat kuvittavat sitä. Oppilaille voidaan esimerkiksi jakaa tarinaan kuuluvat roolit ja pyytää jokaista oppilasta valitsemaan yhden rekvisiitan itselleen, jolloin roolin ottaminen helpottuu. Monikielisessä ryhmässä hyvä idea voi olla jakaa oppilaille kuvalliset kortit rooleista, joissa on roolin nimi sekä kuva.

Opettaja lukee tarinaa ja kun oppilas kuulee oman roolinsa, hän toimii sen mukaan, mitä opettaja lukee tarinasta. Jos opettaja lukee: ”Metsän kaikki puut heiluvat tuulessa”, ne oppilaat, joiden rooli on olla puu, heiluvat ympäriinsä. Opettaja voi valita roolit etukäteen, jolloin hän voi tukea oppilaitaan antamalla heille kielitasoonsa sopivat roolit.

Hauskoja draamahetkiä!

Johanna Lähteelä
IKI-TARUn projektitutkija

Muutamia hyviä draamalähteitä:

ActLib-hanke: Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen.
Paljon erilaisia taidelähtöisiä konkreettisia tehtäviä ja työpajoja, jotka sopivat monikielisiin ryhmiin.
https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku

Lastenkulttuuri.fi-sivusto
Sivustolta löytyy erilaisia menetelmäoppaita, joita saa vapaasti hyödyntää opetuksessa.
https://www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat/

Tapio Toivanen. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa.

Hyviä konkreettisia draamaharjoituksia ja draamaleikkejä:
http://openleikkikoulu.blogspot.com/
https://www.sanomapro.fi/draamaresepteja-peruskouluun/