Kikatusta Tampereella

“Kuvaile varhennettua kieltenopetusta yhdellä sanalla”

Saimme hienon mahdollisuuden päästä kouluttautumaan varhennetun kieltenopetuksen tiimoilta Tampereelle Pirkanmaan Kikatus- ja Jyväskylän IKI-hankkeiden tienoilta, kun kolme opiskelijaa (yksi luokanopettajakoulutuksesta, yksi varhaiskasvatuksen opiskelija ja yksi kieltenopettajaopiskelija) Jyväskylän yliopistosta pääsi osallistumaan varhennetun kieltenopetuksen työpajoihin maaliskuussa Tampereella. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota varhentajille työkaluja omaan opetukseen ja avartaa näkemyksiä erilaisista työskentelytavoista. Kokemusta saatiin hands on -menetelmällä, sillä pääsimme itse osallistumaan jokaiseen aktiviteettiin ja heittäytymään päivän aikana lasten kielenoppimisen maailmaan. Kikatusta siis riitti!


Suurta suosiota saavutti etenkin draamapaja, jossa heittäydyttiin pupujen maailmaan pääsiäisseikkailun tiimoilta

Päivän työpajat oli jaoteltu neljään eri teemaan: askartelu, liikunta/fyysinen aktiivisuus, draama sekä pelit. Kiersimme pajoja päivän aikana noin 15 hengen ryhmissä ja jokaisessa pajassa pääsimme kokeilemaan eri aktiviteetteja fyysisesti mukana tehden. Laululeikit sekä erilaiset pelit tulivat varmasti tutuksi päivän aikana, ja uskon, että jo pidempään opettajan työtä tehneet saivat myös uusia näkökulmia omaan opetukseensa. Ideoiden vaihto varhentajien kesken mahdollisti ainerajat ylittävän yhteistyön niin luokan- kuin kieltenopettajienkin kesken. Suurta suosiota saavutti etenkin draamapaja, jossa heittäydyttiin pupujen maailmaan pääsiäisseikkailun tiimoilta. Moni kehui pupudraaman helppoa järjestämistä (etukäteisvalmisteluja ei juurikaan tarvitse tehdä) sekä sen muuntautumiskykyä erilaisiin kokonaisuuksiin. Useampi varhentaja saikin tästä varmasti ideaa omaan pääsiäisen ajan opetukseensa! Kehuja nostatti myös erilaiset ideat laululeikkeihin eri aihepiirien tiimoilta sekä varhentajien omat kokemukset pelien ja leikkien toimivuudesta. Näin jokaisesta pelistä ja leikistä saatiin myös hyödyllisiä vinkkejä toteutukseen luokkahuoneessa.


Varhennuksen avainasemassa korostettiin olevan oma heittäytyminen sekä uskallus tuottaa puhuttua kieltä ja kannustaa myös alkuopetuksen oppilaita siihen.

Koulutuksessa painotettiin varhennuksen ja alkuopetuksen kulmakiviä, toiminnallisuutta, suullista kielitaitoa ja tuottamista sekä oppilaslähtöistä pedagogiikkaa ikätason kohtaavilla menetelmillä. Jokaisessa pajassa opettajia kannustettiin heittäytymään ja eläytymään leikkeihin jotta tarvittava ilon kokemus saataisiin välitettyä myös lapsiin. Laululeikkejä ja liikkeen yhdistämistä puhuttuun kieleen kannustettiin kovasti, kuin myös kielen yhdistämistä päivittäiseen opetukseen pienten opetustuokioiden avulla. Tällä menetelmällä varhentaminen onnistuu ikään kuin huomaamatta myös luokanopettajilta, joilla kieliopintoja ei välttämättä ole taustalla. Kieltenopettajille puolestaan painotettiin lapsen tason kohtaavaa pedagogiikkaa, joka saattaa omalta osaltaan tuottaa haasteita ilman kirjaa tai muuta opetuksen tukea. Varhennuksen avainasemassa korostettiin olevan oma heittäytyminen sekä uskallus tuottaa puhuttua kieltä ja kannustaa myös alkuopetuksen oppilaita siihen. Täydennyskoulutukset, kuten tämä Tampereen Kikatus-koulutus, ovat oman osaamisen kehittämiseen hieno mahdollisuus. Yhteisten koulutusten parasta antia ovat kollegoiden työtapojen näkemisen ja kuulemisen lisäksi vinkkien vaihto eri opettajien kesken, josta hyötyvät varmasti kaikki osapuolet. Hyödyn keskiössä ovat ilman muuta lapset, joille Kikatus-koulutuksen menetelmät toimivat erinomaisina virittäytymiskeinoina ja innostuksen herättämisenä. Uskon, että Kikatus kantaa hedelmää tulevaisuudessa niin koulutuksen merkeissä kuin luokkahuoneissakin!

Hanna Hallila
Varhennetun englannin opettaja
Kieltenopettajaopiskelija, Jyväskylän Yliopisto

Lisätietoa Kikatus- hankkeesta Tampereella ja Pirkanmaalla löydät täältä:
http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/
https://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/materiaalit/kikatus/