Jouluisia terveisiä IKI-hankkeesta!

Kuluneen syksyn aikana hankkeessa on tapahtunut monenlaista: inspiroivia havainnointeja ja haastatteluja on tehty aktiivisesti monissa kaupungeissa; IKI-hanketta on esitelty konferensseissa ja IKI-tapahtumat ovat koonneet yhteen opettajia, varhaiskasvattajia, opiskelijoita sekä muita kielikasvatuksen parissa työskenteleviä ammattilaisia niin Jyväskylässä, Raumalla kuin Turussakin.

Kuluneen syksyn aikana IKI on järjestänyt pedagogisia iltapäiväkahveja noin kerran kuussa Jyväskylässä, ja tapahtumat ovat kattaneet ison kirjon erilaisia teemoja. Tapahtumissa on pohdittu yhteisopettajuutta, toiminnallisuutta, eriyttämistä sekä yhteistyötä erilaisten koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhtenä yhdistävänä tekijänä keskusteluissa on usein noussut esille erilaisten rakenteiden ja toimintatapojen merkitys siihen, miten opetusta tai varhaiskasvatusta arjessa toteutetaan. Rakenteet voivat liittyä esimerkiksi opetuksen käytännön järjestelyihin tai vaikkapa opetusympäristöihin. Tapahtumissa onkin suunniteltu sitä, miten yhteisopettajuutta, toiminnallisuutta, eriyttämistä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa voidaan lisätä ja tukea muokkaamalla olemassa olevia rakenteita ja toimintatapoja. Näin uuden vuoden kynnyksellä voisikin olla mahdollisuus miettiä sitä, millaiset rakenteet ja millainen toimintakulttuuri tukevat ja auttavat niiden osa-alueiden kehittämistä, joihin halutaan yksilö- ja yhteisötasolla panostaa.

Syksyn tapahtumat huipentuivat Tuhansin kielin, moninaisin keinoin –seminaariin joulukuun alussa. Seminaarin pääpuhujina olivat Jane Driver ja Virginia Alfaro Iso-Britanniasta sekä Jenny Ek Pietarsaaresta, ja tapahtumassa päästiin kuulemaan myös KiMo-opiskelijoiden kehittämishankkeista. Seminaarin lomassa keskusteltiin aktiivisesti kielitietoisen opetuksen merkityksestä eurooppalaisessa kontekstissa.

Tulevana keväänä järjestetään jälleen erilaisia tapatumia. Suositut pedagogiset iltapäiväkahvit jatkuvat uusin teemoin, ja loppukeväästä järjestetään IKI-kevätseminaari. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Lisätietoja tapatumista ja ilmoittautumislinkit löydät nettisivuiltamme (https://www.ikihanke.fi/tapahtumat/). Tervetuloa jälleen mukaan kaikkiin hankkeen tapahtumiin!

IKI-hanke kiittää lämpimästi kuluneesta vuodesta ja toivottaa tunnelmallista joulunaikaa sekä innovatiivista uutta vuotta 2020!

Jouluisin terveisin,

IKI-hankkeen tiimi

Liisa Ranta-Ylitalo, Tea Kangasvieri, Anu Palojärvi ja Josephine Moate