Asiantuntijuutta IKI-hankkeesta

Sain mahdollisuuden tehdä varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin liittyvän asiantuntijaharjoittelun IKI-hankkeessa kevään 2019 aikana. Pääfokuksena oli varhaiskasvatuksessa toteutetun kieleen liittyvän toiminnan havainnointi ja havainnointiraporttien tekeminen. Olen päässyt seuraamaan kielitietoista toimintaa suomen kielellä sekä muiden kuin suomen kielen opetusta kielikylvyssä, kielisuihkuttelussa ja kielikerhoissa. Olen havainnoinut sekä varhaiskasvattajia että luokanopettajia, jotka ovat antaneet kieltenopetusta varhaiskasvatusikäisille lapsille. Harjoitteluni aikana olen saanut mielestäni monipuolisen kuvan kielen opetuksesta ja sen mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. Mahdollisuudet ovat rajattomat, jokainen arkinen hetki on mahdollisuus kielen rikastamiseen sekä suomeksi että muilla kielillä.

Aito innostus kieliä kohtaan on näkynyt jokaisen kasvattajan toiminnassa. Kertomansa mukaan heidän tavoitteenaan on tutustuttaa lapsia vieraaseen kieleen siten, että lapset oppisivat tunnistamaan kielen. Ison osan käyttämästään materiaalista kasvattajat ovat poimineet ja työstäneet itse. He ovat sitä mieltä, että materiaalia kielten opetukseen on hyvin saatavilla, ainoastaan oikeanlaisen materiaalin kasaan haaliminen vaatii aikaa. Keskusteluissa kasvattajat innostivat muita varhaiskasvattajia kokeilemaan kielten opetusta edes pienin askelin.

Harjoittelun myötä olen saanut tutustua myös tutkijan työhön. Koen tämän osa-alueen merkitykselliseksi varhaiskasvatuksen asiantuntija -roolia ajatellen. Olen päässyt havainnoimaan toimintaa itse, näkemään, miten toiminnan videointi tapahtuu sekä kirjoittamaan toiminnankuvauksia havainnoinneista sekä havainnointiraportteja. Lisäksi olen tehnyt teemahaastatteluja kasvattajille. Havainnoidun kasvattajan haastatteleminen on avannut havainnointia paljon ja koen, että havainnointi jää jollakin tavalla yksiulotteiseksi ja ikään kuin irralliseksi kontekstistaan ilman haastattelua. Olen myös päässyt organisoimaan havainnointeja aina tutkimuslupa-anomuksen teosta havainnointiraporttien kirjoittamiseen saakka. Kokemus oli erittäin hyödyllinen omaa graduani ajatellen.

Voin lämpimästi suositella asiantuntija -harjoittelun tekemistä isossa yliopiston hankkeessa. Ainakin itselleni se on antanut paljon nimenomaan asiantuntijuuttani ajatellen. Koen arvokkaaksi kokemukseksi myös itsenäisen työskentelyn ja oman vastuuni asioiden etenemisestä. Harjoitteluni on koostunut monista eri osa-alueista sekä aktiivisesta tekemisestä asioiden edistämiseksi.

Kirjoittaja:

Mirva Nousiainen

Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija, Jyväskylän yliopisto