Language Campus publications

kielikampus julkaisut kuva 01 700.jpg

Researchers at Language Campus publish a great variety of research. The campus publishes the journal Apples and Language Campus members are also active in The Finnish Network for Language Education Policies, which publishes the journal Language, Education and Society.

Journals

Publications  from different units

A list of recent publications

November 2022 - March 2023

Selected publications from Language Campus since November 2022. The list is not comprehensive, but it includes a lot of interesting findings from the current year. The titles link to the articles or website of the publishers.

Aarnikoivu, M. & Saarinen, T. (2022) Chapter 4 Finland. In A. Veiga & T. Seidenschnur (Eds.) The role of European universities in an age of pandemic. Working Papers 37. Centre for Higher Education Futures, Danish School of Education, Aarhus University, pp. 99-123. (Open Access)

Boivin, N., Háhn, J., & Sadaf, S. (2022). Outsiders reflecting on invisible gender norms. In A. CohenMiller, T. Hinton-Smith, F. H. Mazanderani & N. Samuel (eds.) Leading Change in Gender and Diversity in Higher Education from Margins to Mainstream. Routledge. 131-158.

Ennser-Kananen, J., Károly, A., & Saarinen, T. (2022). Assemblages of language, impact and research. Apples: Journal of Applied Language Studies, 16(3), 69-86.

Ennser-Kananen, J., & Saarinen, T. (2023). Can you imagine? : An imaginary of Finland's higher education as anti-oppressive, intersectional practice. In M. Sommier, A. Roiha, & M. Lahti (Eds.), Interculturality in Higher Education : Putting Critical Approaches into Practice (pp. 11-26). Routledge.

Ennser-Kananen, J., & Saarinen, T. (2023). Internationalization in English? Problematizing the role of language in higher education internationalization. In R. J. Tierney, F. Rizvi, K. Erkican (Eds.), International Encyclopedia of Education (4th ed., pp. 167-173). Elsevier.

 

Háhn, J., Radke, K., & Dekker, I. (2022). Under the magnifying glass: Critical moments in virtual exchange. Journal of Virtual Exchange, 5, 213–235.

Hernández, D., Puupponen, A., Keränen, J., Wainio, T., Pippuri, O., Ortega, G. & Jantunen, T. (2022). Use of Sign Language Videos in EEG and MEG Studies: Experiences from a Multidisciplinary Project Combining Linguistics and Cognitive Neuroscience. In J.H. Jantunen, J. Kalja-Voima, M. Laukkarinen, A. Puupponen, M. Salonen, T. Saresma, J. Tarvainen & S. Ylönen (Eds.), Diversity of Methods and Materials in Digital Human Sciences. Proceedings of the Digital Research Data and Human Sciences 2022, December 1-3, Jyväskylä, Finland, pp. 148–155. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Honko, M., Sulkunen, S., Vaarala, H., & Söyrinki, S. (2022). Aikuisten kirjoittaminen ja kirjoitustaitotarpeet digitalisoituvassa Suomessa. In T. Seppälä, S. Lesonen, P. Iikkanen, & S. D'hondt (Eds.), Kieli, muutos ja yhteiskunta (pp. 61–85). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. AFinLA:n vuosikirja, 2022.

Härmälä, M., Sarivaara E., Laihonen P. & Huhtanen M. 2023. ”Paljon on tehty, mutta paljon on vielä kehitettävää”: Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin arviointi 2022 ’Evaluation of the distance learning of the Sámi languages -pilot’ [in Finnish]. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, julkaisut 3:2023.

Jantunen, T. (2022). What is "showing" in language? Finnish Journal of Linguistics, 35, 169–184. Available online:

 

Jantunen, J.H., Kalja-Voima, J., Laukkarinen, M., Puupponen, A., Salonen, M., Saresma, T., Tarvainen, J. & Ylönen, S. (Eds.) 2022. Diversity of methods and materials in digital human sciences: Proceedings of the digital research data and human sciences DRDHum conference 2022, December 1-3, Jyväskylä, Finland.

Jääskelä, P., Tolvanen, A., Marín, V. I., & Poikkeus, A.-M. (2023). Assessment of students’ agency in Finnish and Spanish university courses: Analysis of measurement invariance. International Journal of Educational Research, 118, Article 102140.

Kangasvieri, T. (2023, tammikuu 19). Tutkittu juttu: Kieliohjelma uusiksi ja päätösvalta pois kunnilta. Opettaja

Kareva, V., Rasskazova, T., & Leontjev, D. (2022). This can be made more student-centred: Asynchronous mediation in in-service teacher professional development. Training, Language and Culture, 6(4), 73-90.

Károly, A. (2022). Translation and dealing with “the other” in scholarly research and publishing: A call for more reflexivity. Apples: Journal of Applied Language Studies, 16(3), 87-101.

 

Ketonen, L., & Nieminen, J. H. (2023). Supporting student teachers’ reflection through assessment: The case of reflective podcasts. Teaching and Teacher Education, 124, 104039.

Kieliverkoston Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehti (helmikuu 2023)

Konttinen, M. (2023). Using ROAD-MAPPING to gain insights into quality work in English-medium master's programs. In E. Dafouz & U. Smit (Eds.), Researching English-medium higher education. Diverse applications and critical evaluation of the ROAD-MAPPING framework (pp. 154-170). Routledge.

Kuteeva, M., & Saarinen, T. (Eds.). (2022). Apples : Journal of Applied Language Studies. Vol. 16 No. 3 : Special issue: Translingual and translocal perspectives on writing. Apples: Journal of Applied Language Studies, 16(3). (Open Access)

Kuteeva, M., & Saarinen, T. (2022). Translingual and translocal perspectives on writing : An introduction. Apples : Journal of Applied Language Studies, 16(3), 1-8. (Open Access)

 

Leontjev, D. (2022). Finnish Matriculation Examination, National Curriculum, and teachers’ attitudes, perspectives, and practices: When the two assessment cultures meet. AFinLAn Vuosikirja, 133–150.

Marttunen, M., & Kiili C. (2022). Supporting university students’ argumentative source-based writing. Written Language and Literacy, 25(2), 228–252.

Merisalo, O. (2022). Le Vegesce anonyme de 1380. Texte, contexte et transmission. J. Ducos - H. Biu, éds. Émergences d'une littérature militaire en francais (XIIIe-XVe siècles). Paris 2022, 83-95.

Merisalo, O. (2022). The Twelfth-century manuscript of Constantine the African’s Theorica Pantegni at the National Library of Finland. Nordic Journal of Renaissance Studies, 19, 163-169.

Mielikäinen, A. (2022). Ander Wilhelm Ingman - kiistanalainen raamatunkääntäjä. Sananjalka, 64, 244–255.

 

Mäkelä, T., Sikström, P., Jääskelä, P., Korkala, S., Kotkajuuri, J., Kaski, S., & Taalas, P. (2022). Factors Constraining Teachers’ Wellbeing and Agency in a Finnish University : Lessons from the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 12(10), Article 722.

Ohranen, S., & Ahola, S. (2022). "Vierasta korostusta on niin vähän, että arvaan viro" : yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä suomenruotsalaisten puhumasta suomesta. Lähivõrdlusi-lähivertailuja, 32, 150–180.

Pirhonen, H. (2023). University students’ language learner beliefs and identities in the context of multilingual pedagogies in higher education [Väitöskirja]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 598.

Reiman, N., Lehtonen, T. & Saario, J. (2022). Monikielisyys resurssiksi yliopistoissa – kielipoliittisesta tahtotilasta käytännön toimintaan. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(5).

Riitaoja, A.-L., Virtanen, A., Reiman, N., Lehtonen, T., Yli-Jokipii, M., Udd, T., & Peniche-Ferreira, L. (2022). Migrants at the university doorstep: How we unfairly deny access and what we could (should) do now. Apples - Journal of Applied Language Studies, 16(2), 121–145.

 

Saarinen, T. (2023) Contingent policies, complex contexts and ROAD-MAPPING: Ways and plays forward. In E. Dafouz & U. Smit (eds.) Researching English-Medium Higher Education. Diverse Applications and Critical Evaluaton of the ROAD-MAPPING Framework (pp. 190-198). Routledge

Salonen, J., Andersson-Koski, M., Hoyer, K., & Jantunen, T. (2022). Building the Corpus of Finland-Swedish Sign Language – Acknowledging the Language History and Future Revitalization. In J.H. Jantunen, J. Kalja-Voima, M. Laukkarinen, A. Puupponen, M. Salonen, T. Saresma, J. Tarvainen & S. Ylönen (Eds.), Diversity of Methods and Materials in Digital Human Sciences. Proceedings of the Digital Research Data and Human Sciences 2022, December 1-3, Jyväskylä, Finland, pp. 187–199. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Sulkunen, S., Luukka, M.-R., Paldanius, H., & Saario, J. (2022). Historian opettajien käsityksiä tiedonalan tekstitaitojen opettamisesta lukiossa. Kasvatus ja aika, 16(4), 43–61.

Sopanen, P. (2022a). Språköverskridande policy och verksamhet på ett samlokaliserat daghem. Doktorsavhandling. Jyväskylän yliopisto.

Sopanen, P. (2022b). Kielirajat ylittävää kielipolitiikkaa ja toimintaa kieliparipäiväkodissa. Journal of Early Childhood Education Research, 11(3), 41–50.

 

Taalas, P., Mäkelä, T., Ikonen, P., Korkala, S., & Rajaniemi, H. (2022). Monimuotoinen oppiminen, opetus ja ohjaus Jyväskylän yliopistolla. Yliopistopedagogiikka, 29(2).

Taalas, P., Mäkelä, T., Ikonen, P., Korkala, S., & Rajaniemi, H. (2022). Blended learning, teaching and supervision at the University of Jyväskylä. Yliopistopedagogiikka, 29(2).

Tergujeff, E. (2022). Intelligibility and the gravity of segmental deviations in L1 Finnish speakers’ L2 English. Teoksessa: T. Seppälä, S. Lesonen, P. Iikkanen & S. D’hondt (toim.), Kieli, muutos ja yhteiskunta - Language, change and society. AFinLAn vuosikirja 2022. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 79 (s. 297–314). AFinLA.

Tergujeff, E. (2022). Ymmärrettävyystutkimuksen antia kielenopetukselle: Esimerkkinä englanti vieraana kielenä. Teoksessa: R. Kantelinen, M. Kautonen & Z. Elgundi (toim.), LINGUAPEDA 2021. Ainedidaktisia tutkimuksia 21 (s. 121–148). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura.

Tergujeff, E., & Kuronen, M. (2023). Teaching classic put to the test: Do tongue twisters work for L2 pronunciation? Foreign Language Annals (online first).

 

Tergujeff, E., & Zetterholm, E. (2022). Förståelighetsperspektiv på finlandssvenskars vanliga uttalsdrag på engelska. Puhe ja kieli, 42(3), 239–256.

Uskali, T., Rautiainen, M., Juntunen, M., Tallavaara, R., & Hiljanen, M. (2023). How to Use Social VR in Higher Education : Case Study of the JYUXR Campus in Finland. In S. Jones, S. Dawkins, & J. McDougall (Eds.), Understanding Virtual Reality : Challenging Perspectives for Media Literacy and Education (pp. 99-111). Routledge.

Vänttinen, M. (2022). Eye gaze as a resource in handling trouble around mobile devices in classroom interaction. AFinLAn vuosikirja, 395-413.

Westinen Elina (2023) Aina ollu tääl. Suomiräp 4.0. Helsinki: Johnny Kniga.

Ylönen, S. 2022. Studienbegleitender Deutschunterricht als Profiteur deutscher Zweistaatlichkeit. In Lenk, Hartmut E. H. & Ulrike Richter-Vapaatalo (Hrsg.): Dreiecksbeziehung. Die Germanistik in Finnland und den beiden deutschen Staaten in den 1980er Jahren. Veröffentlichungen der Aue-Stiftung; 46 (2022). Helsinki, 173-209.

Ylönen, S. 2022. Social media as the fifth estate: Strategic organisation of German and Finnish counterspeech campaigns on Facebook. In T. Seppälä, S. Lesonen, P. Iikkanen, & S. D'hondt (Eds.), Kieli, muutos ja yhteiskunta (pp. 414-433). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. AFinLA:n vuosikirja, 2022.