Language Campus publications

kielikampus julkaisut kuva 01 700.jpg

Researchers at Language Campus publish a great variety of research. The campus publishes the journal Apples and Language Campus members are also active in The Finnish Network for Language Education Policies, which publishes the journal Language, Education and Society.

Journals

Publications  from different units

A list of recent publications

November 2020 - October 2021

Selected publications from Language Campus since November 2020. The list is not comprehensive, but it includes a lot of interesting findings from the current year. The titles link to the articles or website of the publishers.

 

Aarnikoivu, M. & Saarinen, T. (2021) Epäfokus laadullisessa tutkimuksessa. Tiedepolitiikka 46 (1), 27-39.

Aerila, J-A & Kauppinen, M. Kirjasta kaveri. Sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen. PS-Kustannus.

Aholainen, Jäntti, Tammela, Tanskanen. (2021). Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen. Lääkärilehti.

Alstad, G. T. & Sopanen, P. (2020). Language Orientations in Early Childhood Education Policy in Finland and Norway | Nordic Journal of Studies in Educational Policy.

 

Berbyuk Lindström, N., Sofkova Hashemi, S., Háhn, J., Palviainen, Å., Asatiani, A., & Kedra, J. (2021). Development Speeded up by Necessity: The Future of Higher Education and Academic Work Online. In AMCIS 2021: Proceedings of the 27th Americas Conference on Information Systems (Article 1245). Association for Information Systems.

Čermáková, A., Jantunen, J., Jauhiainen, T., Kirk, J., Křen, M., Kupietz, M., & Uí Dhonnchadha, E. (2021). The International Comparable Corpus : Challenges in building multilingual spoken and written comparable corpora. Research in Corpus Linguistics, FirstView.

van Compernolle, R. A., & Leontjev, D. (2021). It’s Beyond Our Group ZPD: A Sociocultural Approach to the Unsuccessful Self-treatment of Writer’s Block in Times of COVID-19 | Language and Sociocultural Theory, 7(2), 223–223.

De Weerdt, D. (2020). Figure-Ground Spatial Relationships in Finnish Sign Language discourse | Open Linguistics, 6(1).

Ennser-Kananen, J. Halonen, M., & Saarinen, T. (2021). “Come join us, and lose your accent!” Accent modification courses as hierarchisation of international students. Journal of International Students.

Ennser‐Kananen, J. (2020). A lesson in teaching English while White. TESOL Journal, e558.

Ennser-Kananen, J. & Vanek, J. (2020). In Brown, M. (Ed.). Upskill America? Implications of neoliberal discourses in educational programs for migrant/LESLLA learners. Education and in-/exclusion in the European Union and around the globe (pp. 42-56). Routledge.

Ennser-Kananen, Johanna; Halonen, Mia & Saarinen, Taina (2021) "Come join us and lose your accent!" Accent modification courses as hierarchization of international students. Journal of International Students 11 (2), 322-340.

Ennser-Kananen, J. & Saarinen, T. (2021) “Challenging constitutional bilingualism with "What if...": Counterfactual histories and at-risk minorities in Finland”. In C. Cunningham & C. J. Hall (eds.) Vulnerabilities, Challenges and Risks in Applied Linguistics. Bristol: Multilingual Matters.

Ennser-Kananen, J.; Skinnari, K.; Iikkanen, P. (2021). ”Teaching English for multilingualism and social justice in Finland”. In K. Raza, C. Coombe, & D. Reynolds (Eds.). Policy Development in TESOL and Multilingualism: Past, Present and the Way Forward. Springer.

 

Fortuna, S., Merisalo, O. (2021). The first Latin translation of Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism (II) Scripta 13/2020, 79-86.

Gerlander, Maija & Uitto, Katariina. 2021. ”Esiintyjän ja yleisön suhde yleisöpuheessa”. Teoksessa Saila Poutiainen (toim.), Yleisö ja puhe. Kymmenen näkökulmaa esiintymiseen, 32–60. Helsinki: Kulttuuriosuuskunta Partuuna.

 

Háhn, J. (2020). “Nice to get to know you”: Social presence in virtual exchange discourse | AFinLA vuosikirja. AFinLA yearbook. 78., 33-55.

Háhn, J. (2020). Virtual exchange: Future-ready teaching of multiliteracies across borders and cultures | ETH Learning and Teaching Journal. 2(2): Special issue: ICED 2020 proceedings. 187-190.

Háhn, J. & Radke, K. (2020). Combining expertise from linguistics and tourism: A tale of two cities | In Helm, Francesca; Beaven, Ana (Eds), Designing and implementing virtual exchange – a collection of case studies (pp. 11-22). Research-publishing.net.

Háhn, J. (2021). "I felt a bit nervous": Virtual Exchange as an emotional journey. Apples - Journal of Applied Language Studies, 15(1), 59–80.

Halonen, M., Huhta, A., Ahola, S., Hirvelä, T., Neittaanmäki, R., Ohranen, S., Ullakonoja, R. (2020). Ensikielen tunnistamisen merkityksestä suullisen kielitaidon arvioinnissa Yleisissä kielitutkinnoissa. Teoksessa Grasz, Sabine; Keisanen, Tiina; Oloff, Florence; Rauniomaa, Mirka; Rautiainen, Iira; Siromaa, Maarit (toim.) Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa - Methodological turns in applied language studies (s. 56-70). AFinLA:n vuosikirja, 2020.

Halonen, M., Nyström, S., Paunonen, H., Vaattovaara, J. (2020). Stadin syntinen s. Helsinki: Art House Oy.

Honko, M. & Mustonen, S. (2021). Lisää taitoja ja mahdollisuuksia varhaiskasvatukseen: Tavoitteena tasa-arvoisempi ja kielitietoisempi varhaiskasvatus. Journal of Early Childhood Education Research 10 (2), 28 - 44.

Honko, M. & Mustonen, S. (2021). Kielet valintojen kohteena varhaiskasvatuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(1).

Honko, M., Mustonen, S. & Suur-Askola, L.-M. (2021). Tunne kieli -verkkomateriaali. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus & Otava.

Honko, M. & Mustonen, S. (2020). Miten monikielisyys ja kielitietoiset toimintatavat koetaan varhaiskasvatuksessa?. Journal of Early Childhood Education Research 9 (2), 522 - 550.

Honko, M. & Skinnari, K. (2020). Opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä kielestä ja kielitietoisuudesta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (7).

Honko, M. & Mustonen, S. (2020). Varhaista monikielisyyttä tukemassa: kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa. Kasvatus, 51 (4), 439 - 454.

Honko, M. 2021. Tutkimuksen kohteena vuorovaikutuksen käytänteet ja keinot. Puheen- ja kielentutkimuksen kentältä. Puhe ja kieli 41(2), 185–188.

 

Jakonen, T., T. P. Szabó & K. Fenyvesi (in press; 2021). Geometrinen hahmottaminen sosiaalisena, vuorovaikutteisena ja kehollisena toimintana (in press). Kasvatus.

Jani-Demetriou, B., J. I. Heltai, T. Jakonen, P. Laihonen, T. P. Szabó & E. Tarsoly (2020). Teaching and learning resources for Romani in Central Europe (video).

Jantunen, Tommi, De Weerdt, Danny, Burger, Birgitta & Puupponen, Anna (2021). The more you move, the more action you construct: A motion capture study on head and upper-torso movements in constructed action in Finnish Sign Language narratives. Gesture 19:1 (2020), 72-96.

Jantunen, Tommi, Rousi, Rebekah, Rainò, Päivi, Turunen, Markku, Valipoor, Moeen, Garcia, Narciso (2021). Is There Any Hope for Developing Automated Translation Technology for Sign Languages? In Hämäläinen, M., Partanen, N., Alnajjar, K. (Eds.), Multilingual Facilitation, pp. 61-73. University of Helsinki Library.

Jantunen, J. H. (2021). Syntisen pääkaupungin viaton äänne: Kielipolitiikkaa, kaupunkikielihistoriaa, sukupuolittunutta kielenkäyttöä ja vähän queeriäkin. Virittäjä, 125(2).

JYU.INTEGRA 2021. Marginaalista valtavirtaan - JYU.INTEGRA. Loppuraportti ja kansallinen selvitys korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttaneiden kouluttautumisen nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomen yliopistoissa.

Jäntti, S., Heimonen, K., Kuuva, S., Maanmieli, K. & Rissanen, A. (2021) ”Engraved in the Body. Finnish People’s Memories of Mental Hospital. In Borcsa, M. & Willig, C. (Eds) Qualitative Research Methods in Mental Health: Innovative and Collaborative Approaches. Springer.

 

Kangasvieri, T., Lempel, L., Palojärvi, A. & Moate, J. (toim.) 2021. Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta & kompassi: askeleita kehittämistyöhön / Karta och kompass för innovativ språkpedagogik: steg på vägen. Jyväskylän yliopisto.

Kangasvieri, T., Lempel, L. & Lähteelä, J. (2021). Kiel(t)en päällä -podcast. IKI-hanke.

Kääntä, L. 2021. ”Multimodal perspective into teachers’ definitional practices: Comparing subject-specific language in physics and history lessons. In, S. Kunitz, N. Markee and O. Sert (eds.), Classroom-Based Conversation Analytic Research: Theoretical and Applied Perspectives on Pedagogy (pp. 197–223). Springer.

 

Laihonen, P., Bodó, C., Heltai, J. I. & Fazakas, N. (2020). The Moldavian Csángós: the Hungarian speaking linguistic minority in North-Eastern Romania | Linguistic Minorities in Europe Online. Open Access.

Laihonen, P. (2020). Do concepts and methods have ethics? | Language on the Move, 18 June 2020.

Lehti, Lotta, Luodonpää-Manni, Milla, Jantunen, Jarmo Harri, Kyröläinen, Aki-Juhani, Vesanto, Aleksi, & Laippala, Veronika (2020). Commenting on poverty online: A corpus-assisted discourse study of the Suomi24 forum | SKY Journal of Linguistics 33.

Lehtimaja, I., Virtanen, A., & Suni, M. 2021. Finnish L2 proficiency for working life: towards research-based language education and supervision practices. Nordand: Nordisk Tidsskrift for Andrespråksforskning, 16(1), 57 - 76.

Leontjev, D. and deBoer, M. (2021). “The thing… is kinda complicated”: What and how do you assess in CLIL? | Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta.

Leontjev, D., Jakonen, T., & Skinnari, K. (2020). Assessing (for) understanding in the CLIL classroom. In M. de Boer & D. Leontjev (Eds.), Assessment in the CLIL classroom: conceptualisations and practical applications (pp. 205-228). Springer.

Lobtysyna, M., Moate, J. & Maloney, R. (2020). Being a good neighbour: Developing intercultural understanding through critical dialogue between an Australian and Finnish cross-case study | Language and Intercultural Communication.

 

McVeigh, J. (2021). Thanks for Subscribing! A Genre Analysis of Email Marketing. Language@Internet.

Merisalo, O. Books and ideas on the move in thirteenth-century Europe. The manuscripts of an anonymous Latin translation of Sextus Empiricus’ Outlines of Pyrrhonism. Blog post on Ramus Virens.

Merisalo, O. (2021). Medical works in the library of Giovanni Pico della Mirandola. A preliminary survey | Medicina nei secoli 32.1/2020, 177-184.

Mielikäinen, A. (2021). Uusi-ilmeinen Uuden testamentin suomennos. Teologinen Aikakauskirja 2/2021 (vol. 126) s. 118-134.

Mielikäinen, A. & Palander, M. 2021. Miten murteista puhutaan: Kansanlingvistinen sanakirja.

Moate, J., Ylitalo-Ranta, L., Palojärvi, A. & Kangasvieri, T. (2021). Teacher development through language-related innovation in a decentralised educational system | Journal of Professional Development in Education.

Moate, J., & Ruohotie-Lyhty, M. (2020). The emotional journey of being and becoming bilingual | International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(2), 213-226.

Moate, J. & Ruohotie-Lyhty, M. (2020). Identity and Agency Development in a CLIL-based Teacher Education Program | The Psychology of Language Learning Journal

Moate, J., Lempel, L., Palojärvi, A. & Kangasvieri, T. (2021) Teacher development through language-related innovation in a decentralised educational system, Professional Development in Education.

Moate, J., Palojärvi, A., Kangasvieri, T., & Lempel, L. (toim.) 2021. A Map and Compass for Innovative Language Education: Steps towards development. Jyväskylän yliopisto.

Muikku-Werner, Pirkko & Jantunen, Jarmo Harri. (2020). Understanding Estonian phraseological units on the basis of Finnish: Contributing and misleading factors | Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 30.

Mustonen, S., & Puranen, P. (2021). Kielitietoiset käytänteet tukemassa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä ammatilliseen koulutukseen. Kasvatus, 52(1), 65–78.

Muurimäki, K. & Mård-Miettinen, K. (2021). Språkbadets betydelse för tidigare språkbadselevers liv. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(1).

Mård-Miettinen, Karita., Arnott, Stephanie, & Vignola, Marie-Josée. (2021). Early Immersion in Minority Language Contexts: Canada and Finland. Handbook of early language education

Mäntylä, K. (2021). ”Varhainen kielen oppiminen ja kielitietoisuus” julkaisussa Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: opas varhentaville opettajille. toim. Henrik Hurme & Minna Maijala. University of Turku, 21-28.

Mäntylä, K. 2021 ”Toiminnallisuus kielen opettamisessa” julkaisussa Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: opas varhentaville opettajille. toim. Henrik Hurme & Minna Maijala. University of Turku, 58-64.

 

Nahkola, T., Seppälä, T., Suikkari, V. & Virtanen, S. (toim). (2021). Suomen kielen ja kulttuurin lehtorit maailmalla: Ulkomaanlehtoriyhdistys 50 vuotta. Ulkomaanlehtoriyhdistys ry.

Niiranen, S. ”Viipurilainen musiikkielämä Savonlinnassa”. Diasporan Viipuri. Muistojen kaupunki sotien jälkeen. Toim. Satu Grünthal & Kristiina Korjonen-Kuusipuro (Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 23). Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2021, 79-83.

 

Olbertz-Siitonen, Margarethe (2021): ”Keskustelunanalyysi ja yleisöpuhe – metodologinen tutkielma”. [Conversation analysis and public speech – A methodological exploration]. In: Poutiainen, Saila (Ed.): Yleisö ja puhe – kymmenen näkökulmaa esiintymiseen. Helsinki: Partuuna, 83–115.

Olbertz-Siitonen, M. & Piirainen-Marsh, A. (2021): Coordinating action in technology-supported shared tasks: Virtual pointing as a situated practice for mobilizing a response. Language & Communication, 79, 1-21.

 

Palojärvi, A., Mård-Miettinen, K., Koivula, M., & Rutanen N. (2021). Eksperttiopettajan kielikasvatuksen käyttöteoria monikielisten lasten varhaiskasvatuksessa. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 121–146.

Perumal, R., Flynn, N., Viesca, K, Ennser-Kananen, J., & Routarinne, S. (2020). What is effective pedagogy for multilingual learners? Observations of teaching that challenges inequity. In C. Kirsch, & J. Duarte, J. (Eds.). Multilingual approaches for teaching and learning. From acknowledging to capitalizing on multilingualism in European mainstream education (pp. 52-72). Abingdon: Routledge.

Pirhonen, Hillamaria. (2021). Towards multilingual competence: examining beliefs and agency in first year university students’ language learner biographies. The Language Learning Journal.

Pitkänen-Huhta, A. & K. Mäntylä (2020). Teachers’ negotiating multilingualism in the EFL classroom | European Journal of Applied Linguistics, aop.

Pollari, P., Toomar, J. , Veivo, O. & Mäntylä, K. 2021. Kieltenopiskelu uuteen kukoistukseen? Tempus, 4/2021, 24-25.

 

Rantanen, J., Lyyra, P., Feldt, T., Villi, M., & Parviainen, T. (2021). Intensified job demands and cognitive stress symptoms: The moderator role of individual characteristics. Frontiers in Psychology, 12, Article 607172.

Rasti-Behbahani, A., & Shahbazi, M. (2020). Investigating the effectiveness of a digital game-based task on the acquisition of word knowledge. Computer Assisted Language Learning, 1-25.

Rasti-Behbahani, A. (2021). Why Digital Games Can Be Advantageous in Vocabulary Learning. Theory and Practice in Language Studies, 11(2).

Roiha, A. & Mäntylä, K. (2021). Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen varhennetussa kieltenopetuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(4).

Roiha, A. & Mäntylä K. (2021). “Reflecting on the foreign language self-concept: new perspectives from CLIL context” teoksessa The Psychological Experience of Integrating Content and Language. toim. K. Talbot, S. Mercer, R. Nishida & M-T Gruber. Bristol: Multilingual Matters, 55-72.

Ruohotie-Lyhty, M., R. Camargo Aragão & A. Pitkänen-Huhta (2021). Language teacher identities as socio-politically situated construction: Finnish and Brazilian student teachers’ visualisations of their professional futures | Teaching and Teacher Education, 100.

 

Saarinen, T. (2021). Edistys Podcast –Jakso 2. Monikielisyys ja sen tukeminen yliopistoyhteisössä. Edistyksellinen tiedeliitto.

Saarinen, T., & Ennser-Kananen, J. (2020). Ambivalent English: What we talk about when we think we talk about language. Nordic Journal of English Studies, 19(3). Open access.

Sayers, D., R. Sousa-Silva, S. Höhn et al. (2021). The Dawn of the Human-Machine Era: A forecast of new and emerging language technologies. Report for EU COST Action CA19102 ‘Language In The Human-Machine Era’.

Strömmer, Maiju (2021). In the name of security: Governmentality apparatus in a multilingual mine in Arctic Finland | Journal of Sociolinguistics. (open access)

Sulkunen, S., Nissinen, K. & Malin, A. (2021). The role of informal learning in adults’ literacy proficiency | European Journal for Research on the Education and Learning of Adults.

Szabó, T. P., Repo, E., Kekki, N. & Skinnari, K. (2021). ”Multilingualism in Finnish teacher education”. Teoksessa Wernicke, M., Hammer, S., Hansen, A., & Schroedler, T. (toim.). Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners. Bristol, UK: Multilingual Matters, 58–81.

Szabó, T. P. & H. Dufva (2021). University exchange students’ practices of learning Finnish: a language ecological approach to affordances in linguistic landscapes. In: D. Malinowski, H. Maxim & S. Dubreil (eds.), Language teaching in the linguistic landscape. Mobilizing Pedagogy in Public Space. Springer, 93–117.

Szabó, T. P. & R. A. Troyer (2020). Parents interpreting their children’s schoolscapes: Building an insider’s perspective. In D. Malinowski & S. Tufi (eds.), Questioning Boundaries, Opening Spaces: Reterritorialising Linguistic Landscapes. Bloomsbury Publishing.

Szabó, T. P., E. Repo, N. Kekki & K. Skinnari (2021). Multilingualism in Finnish teacher education. In: Wernicke, M., Hammer, S., Hansen, A., & Schroedler, T. (Eds.), Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Szabó, T. P. Toward the renewal of spatial practices for multilingualism: Applying a schoolscape approach (video). 2020.

 

Takala, Eeva & Alanne, Anne 2021. Rutinoitunutta esiintymistä vai tuoretta puhetta – luennoitsijan esiintyminen Goffmanin analyysin kohteena. Yleisö ja puhe. Kymmenen näkökulmaa esiintymiseen, 116–141. Helsinki: Kulttuuriosuuskunta Partuuna.

Talvitie-Lamberg, Karoliina. 2021. ”Vlogit ja todellisuuden esittäminen”. Yleisö ja puhe. Kymmenen näkökulmaa esiintymiseen, 253–281. Helsinki: Kulttuuriosuuskunta Partuuna.

Tammelin-Laine, T., Vaarala, H., Savolainen, J. & Bogdanoff, M. (2020). Technology-supported L2 learning in LESLLA classes: Two case studies from Finland | Teoksessa N. Pettitt, R. Farrelly & A. Elson (toim.) Literacy education and second language learning for adults (LESLLA): Bridging theory and practice. LESLLA. 86–105.

Tergujeff, E. (2021). Second language comprehensibility and accentedness across oral proficiency levels: A comparison of two L1s. System, 100 (Aug 2021), 1–11. Saatavilla myös yleistajuinen tiivistelmä.

Thorne, S., Hellermann, J. & Jakonen, T. (2021). Rewilding Language Education: Emergent Assemblages and Entangled Actions. The Modern Language Journal, 105(S1): 106-125.

Turpiainen, E. & Mård-Miettinen, K. (2021). Lärarnas syn på undervisningsplanering i ämnet historia i språkbad. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(1).

 

Vaarala, Heidi, Riuttanen, Sanna, Kyckling, Erja & Karppinen, Susanne. (2021). Kielivaranto. Nyt! Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksen (2017) seuranta

Vaarala, H., Riuttanen, S., Kyckling, E. & Karppinen, S. (2021). Language Reserve. Now! Follow-up on Pyykkö’s Report Multilingualism into a strength (2017). Summary in English. Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä.

Wiklund, M., Honko, M., Kanto, L. & Råman, J. 2021. Pitkittyneen etäajan vaikutuksista kielentutkimukseen ja alan opetukseen. Puhe ja kieli, 41(2), 113–114.

 

Zvereva, V. (2020). Trolling as a Digital Literary Practice in the Russian Language Internet | Russian Literature, 118, 107-140. Open access.

Zvereva, Vera (2021). Social media users in search of ‘facts’ : the Trade Union House fire case | Russian Journal of Communication, Early online. Open access.