Tiina Räisäsen väitös 30.11.

FM Tiina Räisäsen englannin kielen väitöskirja ”Professional communicative repertoires and trajectories of socialization into global working life” (Ammatilliset viestintärepertuaarit ja sosiaalistumispolut globaaliin työelämään) tarkastetaan 30.11.2013 klo 12 Jyväskylän yliopiston salissa M103 (Musica). Vastaväittäjänä Associate Professor, PhD Christina Higgins (University of Hawai’i at Manoa, USA) ja kustoksena professori Tarja Nikula (Jyväskylän yliopisto).

Tiedote

Tervetuloa!