Lasten toiminnalliselle kielileirille kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima

Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen ja Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluiden järjestämä lasten toiminnallinen kielileiri palkittiin European Label eli kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima -kunniamaininnalla. Palkinnosta päätti Suomen European Label -jury ja se jaettiin Lahdessa Sibeliustalossa Opetushallituksen ja CIMOn kansainvälisyyspäivillä 13.11.2014.

Palkinnon vastaanottivat leiriä alusta asti suunnittelemassa ja toteuttamassa olleet yliopistonlehtorit Katja Mäntylä kielten laitokselta ja Kati Kajander opettajankoulutuslaitokselta sekä suunnittelija Pia Bärlund Jyväskylän kaupungilta.

Ensimmäisen kerran leiri järjestettiin pilottina vuonna 2012. Silloin viikon kestävällä leirillä oli mukana 20 lasta, jotka tutustuivat saksan kieleen. Leirin suosio on kasvanut nopeasti, ja vuonna 2014 leirille ilmoittautui lähes 200 alakouluikäistä lasta, joista 72 pääsi tutustumaan saksaan, ruotsiin, venäjään ja englantiin.

Kesän 2015 leirillä tutustutaan samoihin kieliin kuin viime kesänä, venäjä on vain vaihtunut ranskaan. Leiriä vietetään jälleen kesäkuun toisella viikolla, ja maalis-huhtikuussa tapahtuvasta ilmoittautumisesta tiedotetaan Kielikampuksen verkkosivuilla sekä Wilman kautta.

– Leirillä leikitään, liikutaan, lauletaan, leivotaan ja retkeillään mahdollisimman paljon vierasta kieltä käyttäen ja samalla sen kulttuuriin tutustuen. Tämä lisää innostusta oppimiseen ja tiedostumista eri kielistä omassa elinympäristössä. Samalla ajatus oppimisesta vuorovaikutuksessa toisten kanssa tulee näkyväksi, Katja Mäntylä kertoo.

– Leirillä on toinenkin kasvatustarkoitus. Ohjaajina toimivat kielten aineenopettajaksi opiskelevat opettajankouluttajien johdolla. Aineenopettajien työpareina toimivat luokanopettajaopettajaopiskelijat, sillä varhaista kielenoppimista käsitellään aineenopettajakoulutuksessa vielä verraten vähän, Kati Kajander toteaa.

Opettajaopiskelijat pääsevät leirillä toimimaan lisäksi koulun ulkopuolisessa ympäristössä ja soveltamaan oppejaan vapaammin käytännössä.

– Leirin tarkoituksena on myös kannustaa lapsia opiskelemaan laajasti eri kieliä ja näin laajentaa koulujen kielivalintoja, Pia Bärlund lisää.

Huoltajilta kerätty palaute on ollut varsin positiivista. Sekä leiriohjaajina toimineilta opettajaopiskelijoilta että leirille osallistuneilta lapsilta on kerätty haastatteluaineistoa, jonka alustavia tuloksia esiteltiin Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA ry:n syyssymposiumissa Jyväskylässä 15.11.

 

Lisätietoja:

Katja Mäntylä, 040-8053214, katja.mantyla@jyu.fi

Kati Kajander 040-8011912, kati.kajander@jyu.fi

Pia Bärlund, 014-266 4889,  pia.barlund@jkl.fi

Katja Mäntylän haastattelu kuunneltavissa Radio Jyväskylän nettisivulta.