Kielikampuslaisia palkittiin yliopiston vuosijuhlassa

Yliopiston vuosijuhlassa 7.3. palkittiin opetuksen, esimiestyön, tutkimuksen, innovaatioiden ja tieteellisen tiedon julkistamisen alueilla ansioituneita yliopistolaisia. Palkinnot lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö. Lisäksi jaettiin Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan myöntämä Hyvä opettaja -palkinto (3400 e) myönnettiin espanjan kielen lehtori Santiago de la Torre Moralille.

JYY:n mukaan opiskelijat pitävät de la Torre Moralia erinomaisena opettajana. Hän suunnittelee, kehittää ja toteuttaa opetustaan erittäin tunnollisesti.

De la Torre Moral tuntee opiskelijat nimeltä. Hän myös tietää opiskelijoidensa vahvuudet ja heikkoudet kielen oppimisessa. Opetuksessaan de la Torre Moral ei päästä opiskelijoita helpolla, vaan rohkaisee ja haastaa heitä kehittämään kielitaitoaan. De la Torre Moral saa oman innostuksensa espanjan kieleen tarttumaan opiskelijoihin. Hän luo positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä koko kielten laitokselle.

Hyväksi esimieheksi valittiin tutkimusryhmän johtaja, englannin kielen professori Sirpa Leppänen (3400 e). Leppästä luonnehditaan asiantuntevaksi, välittäväksi ja oikeudenmukaiseksi johtajaksi. Hän saa alaisensa tuntemaan, että heidän työtään arvostetaan, ja heidän työssä jaksamisestaan ja yhteisöllisyydestään huolehditaan. Leppänen on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa vuodesta 1986 lähtien, mm. englannin kielen huippututkimusyksikön varajohtajana sekä tutkimusryhmän johtajana. Parhaillaan Leppänen edustaa Suomea ja Jyväskylän yliopistoa sosiolingvistiikan huippututkijoista koostuvassa tutkimusyhteisössä.

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/03/tiedote-2012-03-07-10-48-00-503416